Loading the new Help Center

Se aktivitetsloggen

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Med aktivitetsloggen så kan du se allt som du och dina teammedlemmar har jobbat på. Informationen är ordnad efter datum och filtrerad efter projekt, person eller händelsetyp. Se alla:

 • Tillagda uppgifter
 • Redigerade uppgifter
 • Slutförda uppgifter
 • Ej slutförda uppgifter
 • Raderade uppgifter

Kunder på Gratisversionen har åtkomst till upp till sju dagars aktivitetsloggar. Lås upp hela din aktivitetshistorik genom att uppgradera till en betalversion.

Se ditt kontos aktivitetslogg

 1. Klicka på din avatar längst upp till vänster i Todoist.
 2. Välj Aktivitetslogg.
 3. För att filtrera aktiviteter på projekt, personer eller händelser, , till exempel när en uppgift läggs till eller slutförs, använd då rullgardinsmenyn längst upp i aktivitetsloggen.
 1. Tryck på Bläddra längst ned till höger.
 2. Tryck på din avatar längst upp till vänster.
 3. Tryck på ditt namn för att öppna Aktivitetsloggen.
 4. I Produktivitetsvyn som öppnas trycker du på slutförda uppgifter för att öppna Aktivitetsloggen.
  • (Valfritt) För att filtrera på händelse eller person (för delade projekt), trycker du på filterikonen längst upp till höger
  • (Valfritt) För att filtrera på projekt trycker du på projektikonen längst upp
 1. Tryck på Bläddra längst ned till höger.
 2. Tryck på din avatar längst upp till vänster.
 3. Tryck på ditt namn för att öppna Aktivitetsloggen.
  • (Valfritt) För att filtrera på händelse eller person (för delade projekt), trycker du på filterikonen längst upp till höger
  • (Valfritt) För att filtrera på projekt trycker du på projektikonen längst upp

Se ett projekts aktivitet

 1. Klicka på ikonen med tre punkter längst upp till höger i ett projekt.
 2. Klicka på Aktivitetsfliken.
 1. Tryck på three-dots_ios.svgikonen med tre punkter längst upp till höger om projektnamnet.
 2. Välj Aktivitetslogg i rullgardinsmenyn.
 3. För att ändra projektet eller se aktiviteter i alla projekt:
  • Tryck på projektikonen längst upp till höger om aktivitetsloggen
  • Välj Alla projekt eller ett specifikt projekt som du vill ha
  • Tryck på Tillämpa längst upp till höger
 4. För att filtrera på person (endast tillgängligt i delade projekt) eller händelsetyp:
  • Tryck på filterikonen längst upp till höger om aktivitetsloggen
  • Tryck på Filtrera på samarbetspartner (endast tillgängligt i delade projekt) eller Filtrera på åtgärd
  • Markera dina val
  • Tryck på Tillämpa längst upp till höger
 1. Längst upp till höger i ett projekt så trycker du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Aktivitetslogg.
 3. För att ändra projektet eller se aktiviteter i alla projekt:
  • Tryck på projektikonen längst upp till höger om aktivitetsloggen
  • Tryck på Alla projekt eller ett specifikt projekt
 4. För att filtrera på person (i ett delade projekt) eller händelsetyp:
  • Tryck på filterikonen längst upp till höger om aktivitetsloggen
  • I rullgardinsmenyn väljer du På händelsetyp eller På person (endast tillgängligt i delade projekt)
  • Markera dina val

Se en uppgifts aktivitet

 1. Klicka på uppgiften.
 2. Klicka på ikonen med tre punkter längst upp till höger.
 3. Välj Se uppgiftsaktivitet.
 1. Tryck på en uppgift för att öppna uppgiftsvyn.
 2. Tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger.
 3. Välj Aktivitetslogg.
 1. Tryck på en uppgift för att öppna uppgiftsvyn.
 2. Tryck på ikonen med de tre punkterna.
 3. Välj Aktivitetslogg.