Loading the new Help Center

Se aktivitetsloggen

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Med aktivitetsloggen så kan du se allt som du och dina projektsamarbetspartner har jobbat på, ordnat efter datum och filtrerat efter projekt, person eller händelsetyp. Se alla:

 • Tillagda uppgifter
 • Redigerade uppgifter
 • Slutförda uppgifter
 • Ej slutförda uppgifter
 • Raderade uppgifter

Se ditt kontos aktivitetslogg

 1. Klicka på din avatar längst upp till höger i Todoist.
 2. Välj Aktivitetslogg.
 3. För att filtrera aktivitet efter projekt, person eller händelsetyp, så använder du rullgardinsmenyerna längst upp i aktivitetsloggen.
 1. Dra applisten nedifrån och uppåt på din skärm. Detta kommer att öppna menyn.
 2. Tryck på ditt namn.
 3. I Produktivitetsvyn som öppnas trycker du på slutförda uppgifter för att öppna Aktivitetsloggen.
  • (Valfritt) För att filtrera på händelse eller samarbetspartner (för delade projekt), trycker du på filterikonen längst upp till höger
  • (Valfritt) För att filtrera på projekt trycker du på projektikonen längst upp
 1. På din huvudsida i Todoist trycker du på den dagliga målmätaren längst upp till vänster.
 2. Tryck på ditt namn längst upp, för att öppna aktivitetsloggen.
  • (Valfritt) För att filtrera på händelse eller samarbetspartner (för delade projekt), trycker du på filterikonen längst upp till höger
  • (Valfritt) För att filtrera på projekt trycker du på projektikonen längst upp

Se ett projekts aktivitet

 1. Längst upp till höger i ett projekt så klickar du på pratbubbelikonen.
 2. Klicka på Aktivitetsfliken.
 1. Längst upp till höger i ett projekt så trycker du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Aktivitetslogg.
 3. För att ändra projektet eller se aktiviteter i alla projekt:
  • Tryck på projektikonen längst upp till höger om aktivitetsloggen.
  • Tryck på Alla projekt eller ett specifikt projekt
 4. För att filtrera på samarbetspartner (i ett delat projekt) eller händelsetyp:
  • Tryck på filterikonen längst upp till höger om aktivitetsloggen.
  • I rullgardinsmenyn väljer du På händelsetyp eller På samarbetspartner (endast tillgängligt i delade projekt)
  • Markera dina val
 1. Längst upp till höger om projektet trycker du på three-dots_ios.svgikonen med de tre punkterna.
 2. Välj Aktivitetslogg i rullgardinsmenyn.
 3. För att ändra projektet eller se aktiviteter i alla projekt:
  • Tryck på projektikonen längst upp till höger om aktivitetsloggen.
  • Välj Alla projekt eller ett specifikt projekt som du vill ha
  • Tryck på Tillämpa längst upp till höger.
 4. För att filtrera på samarbetspartner (endast tillgängligt i delade projekt) eller händelsetyp:
  • Tryck på filterikonen längst upp till höger om aktivitetsloggen.
  • Tryck på Filtrera på samarbetspartner (endast tillgängligt i delade projekt) eller Filtrera på åtgärd
  • Markera dina val
  • Tryck på Tillämpa längst upp till höger.

 

Se en uppgifts aktivitet

 1. Klicka på uppgiften.
 2. Klicka på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger.
 3. Välj Se uppgiftsaktivitet.
 1. Tryck på en uppgift för att öppna uppgiftsvyn.
 2. Tryck på ikonen med de tre punkterna.
 3. Välj Aktivitetslogg.
 1. Tryck på en uppgift för att öppna uppgiftsvyn.
 2. Tryck på de tre punkterna längst upp till höger.
 3. Välj Aktivitetslogg.
Användare av Pro och Business har åtkomst till obegränsad aktivitetshistorik, medan användare av Bas har åtkomst till upp till 7 dagars aktivitetshistorik.