Acceptera projektinbjudningar automatiskt

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Spara in på tid och krångel genom att automatiskt acceptera projektinbjudningar från samarbetspartners som du tidigare accepterat inbjudan från, eller från medlemmar i ditt Todoist Business-team. Så här sätter du på/stänger av denna inställning:

 1. Klicka på kugghjulet längst upp till höger i Todoist.
 2. Välj Inställningar > Allmänt.
 3. I rullgardinsmenyn Acceptera inbjudningar automatiskt, välj Ja, acceptera inbjudningar automatiskt från kända samarbetspartners eller Nej, tack för att inaktivera det i rullgardinsmenyn.
 1. Klicka på kugghjulet längst upp till höger i Todoist.
 2. Tryck på Allmänt.
 3. Växla mellan ellerav för att Acceptera inbjudningar automatiskt.
 1. Tryck på merikonen längst upp till vänster i Todoist.
 2. Tryck på Inställningar > Allmänt.
 3. Klicka i eller ur Acceptera inbjudningar automatiskt för att slå på eller av det.
 1. Tryck på merikonen längst upp till vänster i Todoist.
 2. Tryck på Inställningar > Allmänt.
 3. Växla mellan på och av för att Acceptera inbjudningar automatiskt.
Om Acceptera inbjudningar automatiskt är avstängt, behöver du manuellt acceptera eller avböja varje projektinbjudan.