Eisenhowermetoden med Todoist

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Eisenhowermetoden användes av USA:s president Dwight D. Eisenhower och baseras på rangordning av uppgifter enligt kriterierna viktigt/oviktigt och bråttom/inte bråttom. Metoden visualiserar uppgifter i Eisenhowers beslutsmatris. Den horisontella X-axeln står för hur bråttom det är, där den vänstra sidan är mest bråttom och den högra sidan minst bråttom. Den vertikala y-axeln står för hur viktigt det är, där den minst viktiga ligger längst ned och den viktigaste längst upp.

Resultatet är fyra rutor: Bråttom och viktigt, mindre bråttom men viktigt, mindre viktigt men bråttom, samt mindre viktigt och mindre bråttom. Du kan lägga alla dina uppgifter i rutorna, för att få en bättre förståelse för vad som verkligen måste göras nu och vad som kan (och borde) vänta. Läs mer...

Hur man använder Eisenhowers beslutsmatris i Todoist med etiketter

 1. Skapa fyra etiketter: @viktigt, @oviktigt, @bråttom och @inte-bråttom.
 2. Skapa ett filter som heter Eisenhowers beslutsmetod: @viktigt & @bråttom, @viktigt & @inte-bråttom, @oviktigt & @bråttom, @oviktigt & @inte-bråttom.
 3. Se till att varje ny uppgift får två av de fyra fördefinierade etiketterna.
 4. Beta av viktiga och brådskande uppgifter först. Sätt ett specifikt förfallodatum på alla uppgifter som är viktiga men inte brådskande. Delegera så många som möjligt av uppgifter som är oviktiga men brådskande. Uppgifter som varken är viktiga eller brådskande bör betas av sist (eller inte alls).

Hur man använder Eisenhowers beslutsmatris i Todoist med prioriteringar

 1. Skapa ett filter som heter Eisenhowers beslutsmetod: p1, p2, p3, p4.
 2. Se till att varje ny uppgift får en av dessa fyra prioritetsnivåer.
  • P1 = Viktigt och bråttom
  • P2 = Viktigt men inte bråttom
  • P3 = Oviktigt men bråttom
  • P4 = Oviktigt och inte bråttom
 3. Beta av P1-uppgifter först. Sätt ett specifikt förfallodatum på alla dina P2-uppgifter. Delegera så många som möjligt av P3-uppgifterna. P4-uppgifterna bör betas av sist (eller inte alls).