Hur använder jag Todoist med Google Maps & Apples Kartor?

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Vad är Google Maps & Apples Kartor?

Google Maps & Apples Kartor är kartappar.

Vad gör integrationerna?

Todoists platsbaserade påminnelser finns tillgängliga på Android och iOS och är integrerade med Google Maps respektive Apples Kartor. Med dessa integrationer kan man ställa in uppgiftsalarm som löses ut när man anländer till eller lämnar en viss plats, genom att välja platser på antingen Google Maps eller Apples Kartor. Todoist sparar adresserna till dina 10 senaste platser, så att du enkelt kan välja dem du oftast besöker.

Hur ansluter man Todoist till Google Maps & Apples Kartor?

Platsbaserade påminnelser går att hantera från valfri plattform (inklusive Gmail eller Outlook), men platsaviseringar kommer endast att utlösas när du använder Todoist på iOS- eller Androidenheter som har tillåtit GPS. För att aktivera platsbaserade påminnelser på iOS, tryck på Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster och slå på Platstjänster och påminnelser. På Android är allt redan inställt automatiskt.

Hur använder man integrationerna?

Lär dig hur man använder platsbaserade påminnelser med Google Maps på Android eller Apples Kartor på iOS.

 

Apple Maps + Todoist