Hur man samlar/förlorar Karma

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Du tjänar in Karma när du:

  • Lägger till uppgifter.
  • Slutför uppgifter i tid.
  • Använder avancerade funktioner såsom etiketter, återkommande förfallodatum och påminnelser.
  • Uppnår självsatta mål på hur många uppgifter du vill slutföra, antingen dagligen eller veckovis.
  • Får till "poängsviter" genom att uppnå dina mål under flera dagar/veckor i sträck.

Du förlorar Karma när du:

  • Har uppgifter som förföll för 4 eller fler dagar sedan.

Du kan ändra dina Karmainställningar för att anpassa dina dagliga och veckovisa uppgiftsmål, välja vilka veckodagar som inte ska räknas in i målen (t.ex. helger), samt slå på semesterläget så att dina poängsviter inte bryts när du har ledigt.