Ställa in typsnittsstorlek i Outlooks insticksprogram

Tillgängligt för:
Gratis
Premium
Företag

För att ställa in typsnittsstorlek (zoomnivå) i Outlooks insticksprogram för Todoist, klicka på den lilla pilikonen under Todoistknappen Skapa uppgift i Outlooks verktygsfält.

1-outlook-old-todoist-setting.jpg

I den konfigurationsvyn som visas, kommer du att kunna välja den zoomnivå du vill ha, i rullgardinsmenyn.

2-outlook-old-todoist-fontsize.jpg