Loading the new Help Center

Konfigurera proxy för Outlooks insticksprogram

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

För att konfigurera proxyn för Outlooks insticksprogram till Todoist, klickar du på den lilla pilikonen under Todoistknappen med texten "Create Task" i Outlooks verktygsfält.

1-outlook-old-todoist-setting.jpg

I konfigurationsvyn som visas, kommer du att kunna välja något av följande:

  • Ingen proxy - om din anslutning inte använder proxy
  • Systemproxyinställningar - för att använda Windows standardproxyinställningar.
  • Manuell proxykonfigurering - för att skriva in proxyadress och port.

3-outlook-old-todoist-proxy.jpg