Konfigurera proxy för Outlooks insticksprogram

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

För att konfigurera proxyn för Outlooks insticksprogram till Todoist, klicka på den lilla pilikonen under Todoistknappen Skapa uppgift i Outlooks verktygsfält.

1-outlook-old-todoist-setting.jpgI vyn som visas, kommer du att få följande val:

  • Ingen proxy - om din anslutning inte använder proxy.
  • Systemproxyinställningar - för att använda Windows standardproxyinställningar.
  • Manuell proxykonfigurering - för att skriva in proxyadress och port.

3-outlook-old-todoist-proxy.jpg