Koppla samman Todoistkonton

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Tyvärr går det inte att koppla samman separata Todoistkonton.

Om du vill överföra dina data (aktiva uppgifter, projekt och etiketter som används) från ett konto till ett annat, kan du göra det genom att exportera och importera projektSäkerhetskopiera bara alla data till ditt konto som CSV-filer och importera dem sedan in till ditt andra konto.

Dina slutförda uppgifter, filter, etiketter som inte används och Karmaframsteg kommer inte att överföras.

Alternativt kan duändra e-postadressen på ditt konto.