Lägg till en Todoistgenväg på din Androidhemskärm

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Todoistgenvägar för hemskärmen finns bara tillgängligt för Android7.1 & högre.

Todoist har följande genvägar för appinnehåll:

  • Idag
  • Sök
  • Lägg till uppgift
  • [Dynamisk] Senaste vyn du hade öppen

android-shortcut.jpg

För att lägga till Todoistgenvägar på din hemskärm, följ dessa steg:

  1. Tryck på och håll ned appikonen. Du får upp en lista över genvägar.
  2. Tryck och håll ned genvägen.
  3. Dra genvägen dit du vill ha den och lyft sedan bort fingret.