Sök efter uppgifter som tilldelats en specifik person

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Få en tydlig överblick av alla uppgifter som tilldelats till dem du jobbar med. Klicka eller tryck på sökikonen längst upp i Todoist och använd sökningen 'tilldelad: personens namn'. Till exempel, sökningen 'tilldelad: Lena' kommer visa alla uppgifter som Lena har blivit tilldelad.

Om du använder Todoist för att samarbeta med andra, kommer här några praktiska sökningar:

Sökning

Hur den fungerar

tilldelad: andra

Visar alla uppgifter som har tilldelats andra.

tilldelad av: Sten

Visar alla uppgifter Sten har tilldelat någon

tilldelad av: mig

Visar alla uppgifter du har tilldelat andra.

tilldelad

Visar alla uppgifter som har tilldelats till någon (dig själv och andra).

!tilldelad

Visar alla uppgifter som inte har tilldelats någon

delat

Visar alla uppgifter i delade projekt

Om du märker att du ofta söker på samma sak, kan du spara sökningen som ett anpassat filter så kommer du lätt åt den senare.

Läs mer om att dela projekt och samarbeta i Todoist.