Uppgifter som har skapats i Gmailtillägget öppnas i ett annat Gmailkonto

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

När du lägger till en uppgift med hjälp av Todoists Gmailtillägg, kommer uppgiften att sparas med en URL till det e-postmeddelande du lägger till. Om du för närvarande är inloggad på flera Gmailkonton, kommer Google att lägga till ett nummer i URL:erna för att identifiera vilket konto som hör till vilken e-postadress.

Det numret reflekterar helt enkelt i vilken ordning du loggade in på dessa konton. Det första kontot du loggade in på kommer att ha "0", det andra kontot kommer att ha "1" och så vidare. Såhär ser det ut:

Om du till exempel loggade in på följande Gmailkonton i denna ordning: personligt, arbete och sedan frilans, så skulle deras respektive länkar se ut så här:

(Observera numret i slutet av varje URL.)

Om du loggar in igen på alla dessa Gmailkonton, men denna gång i en annan ordning, kommer numren att associeras med andra konton. Till exempel:

Innan inloggningsordningen ändrades, skulle länken https://mail.google.com/mail/u/0/#starred/158bf0e7285ae8ad ha gått till ett e-postmeddelande i kontot personligt.

Efter att inloggningsordningen ändras, kommer den att gå till kontot arbete. Eftersom länken öppnar ett annat Gmailkonto, kommer detta e-postmeddelande inte längre att vara tillgängligt.

För att få länkarna att fungera igen, kommer du att behöva logga in på dina Gmailkonton igen, i samma ordning som när du först lade till dessa e-postmeddelanden som uppgifter.