Använd filter på bästa sätt

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Allt eftersom din Todoist fylls med uppgifter, blir det svårare att hitta det du behöver. Det är där filter blir behändiga.

Med filter kan du skapa skräddarsydda vyer för dina uppgifter, baserade på deras namn, förfallodatum, etikett, prioritet, datum de skapats, med mera. Det är ett helt anpassningsbart sätt att hitta de mest relevanta uppgifterna när som helst.

Du kan till exempel se alla uppgifter utan förfallodatum i Todoist, genom att klicka på filtret Inget datum som ligger bland standardfilterna i din navigationspanel:

Filters_No_Due_Date.png

Filters_No_Due_Date_Android.png

Filters_No_Due_Date_iOS.png

Få kläm på hur man använder filter genom att prova några av de förinställda som ligger i din navigationspanel under Filter:

  • Filtret Inget datum visar alla uppgifter som saknar förfallodatum i Todoist.
  • Filtret Prioritet 1 visar alla uppgifter med prioritet 1 i Todoist.
  • Filtret Se alla visar varendaste Todoistuppgift i en sammanhängande lista.

Nu kan du skapa egna filter för att visa de uppgifter som är viktigast för dig. Här är några exempel du kan börja med:

Filternamn

Filtersökning

Filterbeskrivning

Ej schemalagda arbetsuppgifter

#Jobb & inget datum

Se alla uppgifter som inte är schemalagda i projektet #Jobb.

Viktiga uppgifter de kommande 2 veckorna

(P1 | P2) & 14 dagar

Se alla uppgifter med hög prioritet för de kommande två veckorna.

Äldre än en månad

Skapad innan: -30 dagar

Kanske vill du se till att äldre uppgifter inte blir bortglömda. För att göra det, kan du skapa ett filter som visar uppgifter som skapades för över 30 dagar sedan.

Lördag natt

Lördag & @natt

Man kan även använda etiketter i filter. Så om du t.ex. använder etiketten @natt för att hålla reda på uppgifter du arbetar på under nattetid, så kan du med detta filter kolla om du kan ta ledigt på lördag kväll.

Tilldelat mig

#projekt & tilldelad: mig

Om du har arbetat med ett team på ett delat projekt, kan du komma att bli tilldelad vissa uppgifter. Om du snabbt vill se vilka uppgifter du blivit tilldelad i ett projekt, kan du använda ett projekt- och tilldelningsfilter.

Om du brukar kolla ett visst filter lite oftare, kan du lägga till det som favorit.

Upptäck fler användbara filter