Hur man samarbetar med andra

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Vissa projekt är för stora att ta sig an på egen hand. Dela dina projekt med andra, så kan ni hjälpas åt att slutföra dem.

Börja med att städa upp lite i projektet du ska dela. Samarbete i teamet bygger på tydlig kommunikation. Så, innan du bjuder in någon till ditt Todoist-projekt, se då till att det har ett tydligt namn och är välstrukturerat, så att folk inte blir överväldigade när de öppnar det.

Strukturera dina Todoist-projekt med hjälp av en Snabb och enkel guide till att slutföra projekt i Todoist.

Dela dina projekt med dina teammedlemmar. När allt är på plats, är du redo att bjuda in teammedlemmar till ditt delade projekt.

Collaborate_Share.gif

Collaborate_Sharing_Android.gif

Collaborate_Sharing_iOS.gif

När teammedlemmarna godkänner din inbjudan, så kommer de att kunna se allting i projektet: uppgifter, förfallodatum, prioritet, kommentarer, med mera.

Tilldela dem deras första uppgifter. Se till att dina teammedlemmar har klart för sig vad det är de jobbar på, genom att tilldela dem sina första uppgifter. De kommer att få en avisering om sina uppgifter och kan ta tag i dem när de är redo.

Collaborate_Assign_Web.gif

Collaborate_Assign_Android.gif

Collaborate_Assign_iOS.gif

 

Se till att dina teammedlemmar slutför sina första uppgifter i tid, genom att sätta förfallodatum på uppgifterna. Då visas uppgifterna i deras Idag-vy, när förfallodatumet infaller.

Diskutera uppgifter tillsammans med hjälp av kommentarer . Några av de bästa idéerna kommer när man bollar idéer tillsammans. När en teammedlem vill snacka ihop sig med de andra om en uppgift, så är det bara att lägga till en kommentar i uppgiften.

Collaborate_Comment_Web.png

Collaborate_Comment_iOS.jpg
Collaborate_Comment_Android.png

Med hjälp av kommentarer kan vem som helst ställa frågor, diskutera aktuella uppgifter och bifoga all form av stödjande dokumentation - t.ex. foton, PDF-filer, videor eller liknande.

Bygg upp en veckorytm. För att se till att saker och ting går som planerat, så kan man kolla av sina delade projekt varje vecka. Några saker kan vara bra att att hålla utkik efter:

  • Se till att alla uppgifter har blivit tilldelade som de ska
  • Se till att alla uppgifter har förfallodatum
  • Slutför alla uppgifter som är klara, men ännu inte markerade som slutförda

När allting är tilldelat, datumsatt och prioriterat, bör det inte vara några problem att kolla hur det går för dina projekt och se till att allt följer planen.

Collaborate_Intro.png

Collaborate_Intro_Android.jpg

Collaborate_Intro_iOS.jpg

Du kommer inte glömma att kolla dina delade projekt, om du lägger till en återkommande veckouppgift som heter “Gå igenom delade projekt”.

Läs mer om hur man samarbetar i team i Todoist:

Använd Todoist med Twist för den mest kraftfulla blandningen av uppgiftshantering, teamwork och kommunikation.