Loading the new Help Center

Ändra dina aviseringsinställningar

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Håll dig uppdaterad genom att få aviseringar från dina delade projekt. Oavsett om någon lägger till en kommentar, tilldelar en uppgift, slutför en uppgift eller går med i/lämnar projektet.

Du kan se alla aviseringar - både lästa och olästa - på Aviseringsfliken, men om du vill bocka av alla dina olästa aviseringar, så kan du öppna Oläst-fliken.

Screenshot_2020-08-11_at_11.24.26.png

Om du vill markera alla dina olästa aviseringar som lästa, så klickar du bara på Screenshot_2020-08-11_at_11.24.38.pngläst-ikonen.

Du kan anpassa i dina kontoinställningar, vilka händelser som du blir aviserad om och om du vill få dem på e-post eller pushmeddelande.

Olika sorters delningsaviseringar

Det finns flera olika typer av åtgärder som man kan vidta i ett delat projekt. Du kan välja vilka du vill bli aviserad om:

 • Kommentarer kopplade till mig: När någon har valt att meddela dig om en uppgiftskommentar
 • Uppgifter tilldelade mig: När någon har tilldelat dig en uppgift
 • Uppgifter slutförda: När en uppgift som du antingen har skapat eller tilldelat blir slutförd
 • Uppgifter ej slutförda: När en uppgift som du antingen har skapat eller tilldelat markeras som ej slutförd
 • Samarbetspartner gick med i projekt: När någon accepterar din inbjudan till ett projekt
 • Samarbetspartner avböjde inbjudan till projekt: När någon avböjer din inbjudan till ett projekt
 • Samarbetspartner lämnade projekt: När någon lämnar ett projekt som du är delaktig i
 • Samarbetspartner borttagen från projekt: När någon tar bort en annan medlem från ett projekt

Så hanterar du dina aviseringsinställningar:

 1. Klicka på din avatar längst upp till höger i Todoist.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Öppna fliken Aviseringar. Nu kan du:
  • Välja att ta emot aviseringar på webben, genom att välja Ja i rullgardinsmenyn för Webbaviseringar
  • Hantera vilka aviseringar du får från delade projekt i Delade projekt-avsnittet.
  • Välja om du vill bli meddelad via e-post (e-postikon) eller pushmeddelande (telefonikon) - eller inte meddelas alls - för varje åtgärd som en teammedlem gör i ett delat projekt.
 1. Svep applisten längst ned uppåt för att öppna menyn.
 2. Tryck på kugghjulsikonen längst upp till höger för att öppna Inställningar.
 3. Välj Aviseringar.
 4. Om du vill stänga av eller på pushmeddelanden i din enhet, så kryssar du i eller ur Lokala aviseringar.
 5. Du kan stänga av eller sätta på aviseringar för den dagliga översikten genom att trycka på Daglig översikt. Aviseringen för den dagliga översikten kommer en gång per dag och informerar dig om hur många uppgifter som du har kvar att slutföra den dagen.
  • Du kan välja vilken tid som aviseringen för den dagliga översikten ska skickas, via Skicka aviseringar klockan…
  • Som standard så skickas den dagliga översikten bara om du fortfarande har ofärdiga uppgifter den dagen. Du kan se till att den dagliga översikten skickas varje dag genom att kryssa ur Visa endast med uppgifter
  • Den dagliga översikten inkluderar som standard förfallna uppgifter. Du kan stänga av det och bara visa dagens uppgifter genom att bocka ur Inkludera förfallna uppgifter
 6. För att slå på och av aviseringarna från delade projekt, klickar du på Delat. Välj om du vill bli meddelad via e-post (e-postikon) eller pushmeddelande (telefonikon) - eller inte meddelas alls - för varje åtgärd som en teammedlem gör i ett delat projekt.
 7. (Om tillämpligt) Du kan slå på eller av aviseringar som relaterar till ditt Todoist Business-konto genom att trycka på Todoist Business. Du kan slå på eller av e-postaviseringar och pushmeddelanden för varje alternativ, på samma sätt som du gör för delade aviseringar.
 8. För att få mer kontroll över vilka aviseringar som du tar emot, så trycker du på Gå till primära inställningar.
 9. Sedan kan du slå på och av varje typ av avisering med hjälp av kryssrutorna.
  • Daglig översikt är din dagliga sammanfattning av dina uppgifter som förfaller idag, såväl som alla förfallna uppgifter
  • Filuppladdning är en avisering som dyker upp när en fil håller på att laddas upp i en kommentar. Den försvinner efter att filen har laddats upp problemfritt
  • Delade är alla aviseringar från delade projekt, som till exempel kommentarer, uppgiftstilldelning, med mera
  • Påminnelser är alla aviseringar som du får från Todoists påminnelser
 10. För att ändra ljudet på en avisering, så trycker du bara på namnet på aviseringskategorin (t.ex. Delade). Sedan kan du ändra ljudet på en aviseringskategori och göra varje kategori personlig. Du kan t.ex. lägga till vibration.
 1. För att slå på eller av dina Todoist-aviseringar, så måste du använda inställningarna för iOS-aviseringar som finns på din iOS-enhet.
 2. För att anpassa aviseringar från delade projekt, så öppnar du Todoist-appen.
 3. Tryck på kugghjulet längst upp till höger.
 4. Tryck på Aviseringar
 5. Välja om du vill bli meddelad via e-post (e-postikon) eller pushmeddelande (telefonikon) - eller inte meddelas alls - för varje åtgärd som en teammedlem gör i ett delat projekt.
 6. Du kan slå på eller av den dagliga sammandragsaviseringen genom att trycka på Dagligt sammandrag och sedan använda reglaget bredvid Skicka dagliga sammandragsaviseringar för att aktivera den här funktionen. Den dagliga sammandragsaviseringen skickas en gång per dag.
   • Du kan välja vilken tid du vill skicka den dagliga sammandragsaviseringen genom att använda Skicka avisering kl
   • Som standard så skickas den dagliga översikten bara om du fortfarande har ofärdiga uppgifter den dagen. Du kan se till att den dagliga översikten skickas varje dag genom att kryssa ur Visa endast med uppgifter
   • Den dagliga översikten inkluderar som standard förfallna uppgifter. Du kan stänga av det och bara visa dagens uppgifter genom att bocka ur Inkludera förfallna uppgifter
  Om din enhet kör iOS 15 eller högre, så borde du kolla om du använder Apples Fokusfunktion.
Letar du efter mer information om påminnelser? Ta då en titt på den här artikeln.