Ändra dina aviseringsinställningar

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Håll dig uppdaterad genom att få aviseringar från dina delade projekt: Oavsett om någon lägger till en kommentar, tilldelar en uppgift, slutför en uppgift eller går med i/lämnar projektet. Du kan anpassa vilka händelser som du får aviseringar om, samt om du vill ta emot dem via e-post eller pushmeddelande.

notifications-web.jpg

Såhär hanterar du dina aviseringsinställningar:

 1. Tryck på kugghjulet  längst upp till höger i Todoist.
 2. Klicka på Inställningar > Aviseringar.
 3. För att ta emot aviseringar på webben, välj Ja i rullgardinsmenyn för Webbaviseringar .
 4. För att hantera vilka avseringar du får från delade projekt, skrolla ned till avsnittet Aviseringar för delade projekt .
 5. För varje åtgärd som en teammedlem gör i ett delat projekt, kan du ta emot en e-postavisering (e-postikon) eller pushmeddelande på din enhet (telefonikon).
 6. Fyll i de kryssrutor för de olika typer av aviseringar som du vill ta emot och kryssa ur de som du inte vill ha. För mer detaljer om vad varje åtgärd innebär, läs avsnittet om  Mer om delningsaviseringar här nedan.
 1. Tryck på menyikonen  längst upp till vänster i Todoist.
 2. Tryck på Inställningar > Aviseringar.
 3. Om du vill stänga av eller på pushmeddelanden i din enhet, kryssa i eller ur Lokala aviseringar.
 4. Du kan stänga av eller sätta på aviseringar för den dagliga översikten genom att klicka på Daglig översikt. Aviseringen för den dagliga översikten kommer en gång per dag och informerar dig om hur många uppgifter du har kvar att slutföra den dagen.
 • Du kan välja den tid då aviseringen för den dagliga översikten skickas via Skicka aviseringar klockan…
 • Som standard så skickas den dagliga översikten bara om du fortfarande har ofärdiga uppgifter den dagen. Du kan se till att den dagliga översikten skickas varje dag genom att kryssa ur Visa endast med uppgifter.
 • Den dagliga översikten inkluderar som standard förfallna uppgifter. Du kan stänga av det och bara visa dagens uppgifter genom att kryssa ur Inkludera förfallna uppgifter.
 • För att slå på eller av aviseringar från delade projekt tryck på Dela.
  • För varje åtgärd som en teammedlem gör i ett delat projekt, kan du ta emot en e-postavisering (e-postikon) eller pushmeddelande på din enhet (telefonikon).
  • Fyll i kryssrutorna för de olika typer av aviseringar som du vill ta emot och kryssa ur dem som du inte vill ha. För mer detaljer om vad varje åtgärd innebär, läs avsnittet om  Mer om delningsaviseringar här nedan.
 • Om tillämpligt, kan du slå på eller av aviseringar som relaterar till ditt Todoist Businesskonto genom att trycka på Todoist Business.
  • Du kan slå på eller av e-postaviseringar och pushmeddelanden för varje alternativ, på samma sätt som du gör för delade aviseringar.
 • För att få mer kontroll över vilka aviseringar du tar emot, tryck på Gå till primära inställningar.
 • Sedan kan du slå på och av varje typ av avisering med hjälp av kryssrutorna.
  • Daglig översikt är din dagliga sammanfattning av dina uppgifter som förfaller idag, såväl som alla förfallna uppgifter.
  • Filuppladdning är en avisering som dyker upp när en fil håller på att laddas upp i en kommentar. Den försvinner efter att filen har laddats upp utan problem.
  • Delade är alla aviseringar från delade projekt, som till exempel kommentarer, uppgiftstilldelning, med mera.
  • Påminnelser är alla aviseringar du får från Todoists påminnelser.
 • För att ändra ljudet på en avisering, trycker du bara på namnet på aviseringskategorin (t.ex. Delade). Sedan kan du ändra ljudet på en aviseringskategori genom att trycka på AvanceratLjud, välja det ljud du vill ha och trycka på Spara längst upp till höger.
  • Du kan även välja om aviseringen ska vibrera och några alternativ till.
  1. För att slå på eller av dina Todoistaviseringar, måste du använda inställningarna för iOS-aviseringar som finns på din iOS-enhet.
 • För att ställa in aviseringarna från delade projekt, öppna Todoistappen.
 • Tryck på kugghjulet  längst upp till höger.
 • Tryck på Inställningar.
  • För varje åtgärd som en teammedlem gör i ett delat projekt, kan du ta emot en e-postavisering (e-postikon) eller pushmeddelande på din enhet (telefonikon).
  • Fyll i de kryssrutor för de olika typer av aviseringar som du vill ta emot och kryssa ur de som du inte vill ha. För mer detaljer om vad varje åtgärd innebär, läs avsnittet om  Mer om delningsaviseringar här nedan.
  1. Tryck på menyikonen  längst upp till vänster i Todoistappen.
  2. Klicka på kugghjulet.
  3. Klicka på Inställningar till höger.
  4. Om du vill stänga av eller på pushmeddelanden för denna Windows 10-enhet, kryssa i eller ur Visa skrivbordsaviseringar.
  5. För att hantera vilka avseringar du får från delade projekt, klicka på Dela.
  • För varje åtgärd som en teammedlem gör i ett delat projekt, kan du ta emot en e-postavisering (e-postikon) eller pushmeddelande på din enhet (pratbubbleikon).
  • Fyll i kryssrutorna för de olika typer av aviseringar som du vill ta emot och kryssa ur dem som du inte vill ha. För mer detaljer om vad varje åtgärd innebär, läs avsnittet om  Mer om delningsaviseringar här nedan.
 • Om tillämpligt, kan du slå på eller av aviseringar som relaterar till ditt Todoist Businesskonto genom att klicka på Business.
  • Du kan slå på eller av e-postaviseringar och pushmeddelanden för varje alternativ, på samma sätt som du gör för delade aviseringar.

  Mer om delningsaviseringar

  Det finns flera olika typer av åtgärder som folk kan vidta i ett delat projekt. Du kan välja vilka du vill bli aviserad om:

  • Kommentarer kopplade till mig: När någon har valt att meddeladig om en uppgiftskommentar.
  • Uppgifter tilldelade till mig: När någon har tilldelat dig en uppgift.
  • Uppgifter slutförda: När en uppgift som du antingen skapat eller tilldelat blir slutförd.
  • Uppgifter ej slutförda: När en uppgift som du antingen skapat eller tilldelat markeras som ej slutförd.
  • Samarbetspartner gick med i projekt: När någon accepterar din inbjudan till ett projekt.
  • Samarbetspartner avböjde inbjudan till projekt: När någon avböjer din inbjudan till ett projekt.
  • Samarbetspartner lämnade projekt: När någon lämnar ett projekt som du är delaktig i.
  • Samarbetspartner borttagen från projekt: När någon tar bort en annan medlem från ett projekt.