Hur man använder produktivitetsvyn

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Produktivitetsvyn i Todoist är det perfekta stället att se över dina slutförda uppgifter, kolla hur väl du uppfyller dina mål eller för att se hur många Karmapoäng som du har samlat ihop.

Vad kan man se i produktivitetsvyn?

produktivitetsvyn kan du se antalet uppgifter du har slutfört per dag eller vecka, hur nära du kommit dina dags- eller veckomål och vilka projekt du arbetar mest på.

Todoist_Productivity_View.png

Du kan även se din Karma, ett poängsystem i Todoist med vilket du får belöningar för slutförda uppgifter, uppnådda mål, med mera.

Hur man använder produktivitetsvyn

Vi börjar med att titta på Produktivitet:

 1. Klicka på din dagliga målmätare längst upp till höger för att öppna din Produktivitet.

 1. Tryck på ditt avatarfoto längst upp till vänster.

 2. Välj Produktivitet  i rullgardinsmenyn.

 1. Tryck på merikonen längst upp till vänster för att öppna Produktivitet.

 2. Tryck på ditt avatarfoto.

 1. I Todoists huvudmeny, tryck på produktivitetsikonen längst upp till vänster för att öppna Produktivitet.

Se slutförda uppgifter

Det första du ser i din Produktivitet är hur många uppgifter du totalt har slutfört, vilket även är en länk till Se alla slutförda uppgifter. Klicka eller tryck på detta alternativ för att se de uppgifter du slutfört senaste tiden.

Dagliga och veckovisa mål

I mitten av produktivitetsvyn kan du se antalet uppgifter du har slutfört idag och om du har uppnått dina dagsmål.

Förutom dagsmål, så håller Todoist koll på dina veckomål. Du kan se dina veckomål genom att klicka på fliken Veckovis i din Produktivitet. Där kan du se antalet uppgifter som du slutfört denna vecka och hur nära du har kommit ditt mål.

Dina mål är standardinställda på 5 per dag och 25 per vecka. Självklart kan du redigera detta när du vill genom länken till Karmamål och inställningar eller länken till Redigera mål.

Kika på hur du närmar dig ditt dagsmål genom att kolla det lilla cirkeldiagrammet vid ditt avatarfoto, utan att behöva öppna Produktivitet.

Under dina mål kan du spana in din poängsvit. Din svit är det antal dagar eller veckor i rad som du har uppnått ditt mål. Du ser också din längsta poängsvit, så att du håller motivationen uppe.

Summering av slutförda uppgifter

För att få ett hum om vilka projekt du jobbar mest i, kan du titta på summeringen av uppgifter du slutfört de senaste 7 dagarna.

Du kan även se alla uppgifter du arbetat på de senaste 4 veckorna i fliken Veckovis om du är Todoist Premium-medlem.

Färgerna står för de projekt i vilka du slutfört uppgifter. Den grå linjen står för ditt dagsmål.

Ordna liknande projekt tillsammans genom att ändra färg på dem så att de får samma. Din vy över Slutfört senaste 7 dagarna kommer att bli ännu mer användbar, eftersom relaterade uppgifter kommer att grupperas ihop.

Karma

När du lyckas med att slutföra uppgifter i tid i Todoist, tjänar du in Karmapoäng och når nya Karmanivåer. Du kan se din befintliga Karmapoäng och nivå genom att gå till Karmafliken i din Produktivitet.

Läs mer om Karmapoäng och hur du tjänar in dem.

Produktivitets- och karmainställningar

Ändra dina produktivitets- och karmainställningar i Produktivitetsmenyn i Inställningar:

 1. Klicka på kugghjulet längst upp till höger.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Karma.
 4. Sätt på eller stäng av Karma helt och hållet med Karma-reglaget.
 5. Ändra dina dags- och veckomål genom att klicka på Redigera.
 6. Ta en paus från Karma vilken dag du vill i veckan, genom att klicka i den valda dagen i Ledigt.
  • Under dessa dagar samlar du inte någon karma och du förlorar inga dagliga/veckovisa poängsviter. Till exempel, så kan du stänga av på lördagar och söndagar så att du bara samlar poäng under vardagarna och slipper förlora sviter över helgerna.
 7. Sätt på Semesterläget genom att använda Semesterlägesreglaget.
  • Du bryter inte din poängsvit när du tar ledigt från Todoist.
 1. Klicka på kugghjulet längst upp till vänster i Todoist.
 2. Välj Produktivitet  i högermenyn.
 3. Sätt på eller stäng av Karma helt och hållet med Använd Karma-reglaget.
 4. Ändra dina dagliga och veckovisa mål genom att skriva in motsvarande siffra i fälten uppgifter per dag och uppgifter per vecka.
 5. Ta en paus från Karma vilken dag du vill i veckan, genom att klicka i den valda dagen i Ledigt.
  • Under dessa dagar samlar du inte någon karma och du förlorar inga dagliga/veckovisa poängsviter. Till exempel, så kan du stänga av på lördagar och söndagar så att du bara samlar poäng under vardagarna och slipper förlora sviter över helgerna
 6. Sätt på Semesterläge genom att använda reglaget Semesterläge.
  • Du bryter inte din poängsvit när du tar ledigt från Todoist.
 1. Tryck på merikonen  längst upp till vänster i din Todoist.
 2. Tryck på Inställningar allra längst ned i menyn.
 3. Tryck på Produktivitet.
 4. Sätt på eller stäng av Karma helt och hållet med Karma-kryssrutan.
 5. Ändra dina dagsmål genom att trycka på Dagsmål.
 6. Ändra dina veckomål genom att trycka på Veckomål.
 7. Ta en paus från Karma vilken dag du vill i veckan, genom att trycka på den valda dagen i Ledigt.
  • Under dessa dagar samlar du inte någon karma och du förlorar inga dagliga/veckovisa poängsviter. Till exempel, så kan du stänga av på lördagar och söndagar så att du bara samlar poäng under vardagarna och slipper förlora sviter över helgerna
 8. Sätt på eller stäng av Semesterläget genom att använda kryssrutan vid Semesterläge.
  • Du bryter inte din poängsvit när du tar ledigt från Todoist.
 1. I Todoists huvudmeny, tryck på kugghjuletlängst upp till höger för att öppna Inställningar.
 2. Tryck på Produktivitet.
 3. Sätt på eller stäng av Karma helt och hållet med Använd Karma-reglaget.
 4. Ändra ditt dagsmål genom att trycka på Uppgiftsmål per dag.
 5. Ändra ditt veckomål genom att trycka på Uppgiftsmål per vecka.
 6. Ta en paus från Karma vilken dag du vill i veckan, genom att trycka på den valda dagen i Ledigt.
  • Under dessa dagar samlar du inte någon karma och du förlorar inga dagliga/veckovisa poängsviter. Till exempel, så kan du stänga av på lördagar och söndagar så att du bara samlar poäng under vardagarna och slipper förlora sviter över helgerna
 7. Sätt på Semesterläge genom att använda reglaget Semesterläge.
  • Du bryter inte din poängsvit när du tar ledigt från Todoist.

Vanliga frågor

Fråga: Jag vill inte använda dagsmål. Kan jag stänga av den dagsmålsikon som visas vid min avatar?

Svar: Dessvärre kan du inte stänga av dagsmålsikonen för tillfället, men du kan stänga av Karma i inställningarna för Produktivitet. En annan lösning är att gå till inställningarna i Produktivitet och ställa in dina Dagsmål till 0. Dagsmålsikonen kommer då alltid att vara i slutfört läge och kommer inte att störa dig.