Redigera en uppgift

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Ibland behöver uppgiften ändras lite - oavsett om det är ett nytt förfallodatum eller ny prioritet. Såhär gör du för att redigera uppgiftens titel, datum, projekt, prioritet, med mera.

 1. Klicka på uppgiftsnamnet så ser du vyn för uppgiftsredigering. Där kan du:
  • Redigera uppgiftsnamnet genom att skriva uppgiftsnamnet i inmatningsfältet.
  • Schemalägg uppgiften genom att klicka på schemarutan till höger.
  • (I delade projekt) Tilldela uppgiften till någon i ett delat projekt genom att klicka på tilldelningsknappen till höger om uppgiften.
  • Flytta uppgiften till ett annat projekt genom att klicka på projektikonen till höger om uppgiften.
  • Tilldela en etikett genom att klicka på etikettikonen längst ned till höger om uppgiften.
  • Ställ in en påminnelse genom att klicka på klockikonen längst ned till höger om uppgiften.
  • Välj prioritet genom att klicka på flaggikonen längst ned till höger om uppgiften.
  • Gör om uppgiften till en underuppgift, huvuduppgift eller avsnittsrubrik genom att klicka på ikonen med tre punkter längst ned till höger om uppgiften och välja något av dessa val från rullgardinsmenyn.
  1. Tryck på valfri uppgift för att redigera den.
  2. I menyn som visas längst ned på skärmen, tryck på pennikonen.
  3. Du ser där vyn för uppgiftsredigering. Där kan du:
   • Redigera uppgiftsnamnet genom att skriva uppgiftsnamnet i inmatningsfältet.
   • Flytta uppgiften till ett annat projekt genom att trycka på Projekt under uppgiftens namn och välja det nya projektet.
   • (Valfritt) Tilldela uppgiften till någon i ett delat projekt genom att trycka på Tilldela och sedan välja den person som ska tilldelas.
   • Schemalägg uppgiften genom att trycka på Förfallodatum och välja ett (nytt) datum.
   • Välj prioritet genom att trycka på Prioritet  och sedan välja prioritetsnivå.
   • Tilldela en etikett genom att trycka på Etiketter och välja en etikett.
   • Gör om uppgiften till en underuppgift genom att trycka på Huvuduppgift och välja en huvuduppgift.
   • Ställ in en påminnelse genom att trycka på Påminnelser.   1. Tryck på valfri uppgift för att redigera den.
   2. I menyn som visas under uppgiften, tryck på pennikonen.
   3. Du ser där vyn för uppgiftsredigering. Där kan du:
    • Redigera uppgiftsnamnet genom att skriva uppgiftsnamnet i inmatningsfältet.
    • Flytta uppgiften till ett annat projekt genom att trycka på Projekt under uppgiftens namn och välja det nya projektet.
    • Schemalägg uppgiften genom att trycka på Förfallodatum och välja det nya datumet.
    • Ställ in en påminnelse genom att trycka på Påminnelser.
    • (Valfritt) Tilldela uppgiften till någon genom att trycka på Tilldela och sedan välja den person som ska tilldelas.
    • Välj prioritet genom att trycka på en av de fyra flaggorna bredvid Prioritet.
    • Tilldela en etikett genom att trycka på Etiketter och välja en etikett.
    • Gör om uppgiften till en underuppgift genom att trycka på Huvuduppgift och välja en huvuduppgift.
    Du kan snabbt ändra en uppgift genom att helt enkelt skriva kortkommandon för Snabbtilläggning efter uppgiftens namn. Till exempel, flytta din uppgift till projektet #Jobb och sätt dess förfallodatum till idag genom att skriva “#Jobb idag” i slutet av uppgiftsnamnet.