Markera eller avmarkera en uppgift som slutförd

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Att slutföra uppgifter är nog den mest tillfredsställande biten med att använda Todoist. Om du råkade slutföra en uppgift av misstag, eller behöver ta tillbaka en slutförd uppgift, så kan du även ändra status till ej slutfört på uppgifter.

Att slutföra en uppgift

Du kan slutföra en uppgift på din att-göra-lista i Todoist i ett enda steg:

Klicka på cirkeln till vänster om den uppgift som du vill slutföra.Web_Complete.gif
Klicka på cirkeln till vänster om den uppgift som du vill slutföra.Win10_Complete.gif
Svep från vänster till höger på den uppgift som du vill slutföra.Android_Complete.gif
Svep från vänster till höger på den uppgift som du vill slutföra.iOS_Complete.gif

Markera en uppgift som ej slutförd

Ibland råkar man av misstag slutföra en uppgift. Eller så kanske man slutför en uppgift, men inser sedan att det fortfarande finns jobb kvar att göra. I dessa fall, kan man markera uppgiften som ej slutförd:

  1. När du är inne på din projektsida, klicka på klockikonen längst ned till höger i din uppgiftslista.
  2. Hitta den uppgift du vill ändra till ej slutförd och klicka på cirkeln med bocken i, till vänster om uppgiften.Web_Uncomplete.gif
  1. När du är inne på din projektsida, klicka på ikonen med tre punkter längst upp till höger i din uppgiftslista och välj Slutförda uppgifter.
  2. Hitta den uppgift du vill ändra till ej slutförd och klicka på cirkeln med bocken i, till vänster om uppgiften.Win10_Uncomplete.gif
  1. När du är inne på din projektsida, klicka på ikonen med tre punkter längst upp till höger i din uppgiftslista och välj Slutförda uppgifter.
  2. Hitta den uppgift du vill ändra till ej slutförd och svep från vänster till höger på uppgiften.Android_Uncomplete.gif
  1. När du är inne på din projektsida, klicka på ikonen med tre punkter längst upp till höger i din uppgiftslista och välj Slutförda uppgifter.
  2. Hitta den uppgift du vill ändra till ej slutförd och svep från vänster till höger på uppgiften.iOS_Uncomplete.gif
Efter att underuppgifter blivit slutförda, kommer de att strykas och ligga kvar till dess att huvuduppgiften slutförts. Om huvuduppgiften inte har slutförts, markerar du bara underuppgifterna som ej slutförda, så som beskrivet här ovan, utan att behöva gå till dina slutförda uppgifter.

Vanliga frågor

Fråga: Kan man ändra status till ej slutfört på återkommande uppgifter?

Svar: Det går bara att ångra slutförande av återkommande uppgifter precis efter att man har slutfört en förekomst av den, genom att klicka på “ångra" i popupfönstret (webb, Windows, MacOS) eller genom att trycka på ångra-popupfönstret (iOS, Android) som visas längst ned på skärmen.

Det går inte att ångra några tidigare förekomster av samma uppgift. Om du till exempel har en uppgift som förfaller varje dag och du slutför den idag idag, så kan du bara ångra slutförandet av dagens uppgift. Du kan inte ångra några tidigare förekomster av uppgiften.

Observera att du inte kan ångra den pågående uppgiften när popupmeddelandet har försvunnit. Istället kan du skapa en ny uppgift eller helt enkelt schemalägga om din befintliga uppgift, genom att lägga till ett nytt återkommande förfallodatum som tar vid där det förra slutade.

Fråga: Varför försvinner vissa uppgifter medans andra ligger kvar efter att man slutfört dem?

Svar: Som standard är det så, att när man slutför en huvuduppgift som har underuppgifter nedanför sig, så flyttas den till dina slutförda uppgifter med en gång. Detta är för att det inte ska bli så rörigt på din uppgiftslista.

Underuppgifter ligger kvar efter att de blivit slutförda. Detta hjälper dig att se vilka steg du har tagit för att nå ditt mål, som ju är huvuduppgiften.

Fråga: Hur gömmer man sina underuppgifter med en gång, efter att de blivit slutförda?

Svar: Om du inte vill att dina underuppgifter ska synas efter att du slutfört dem, så kan du arkivera dem med en gång:

Håll ned Shift-tangenten  när du markerar underuppgiften som slutförd.
Du kan även hålla muspekaren över underuppgiften, klicka på ikonen med de tre punkterna och sedan välja Arkivera i rullgardinsmenyn.
Håll ned Shift-tangenten  när du markerar underuppgiften som slutförd.
Du kan även hålla muspekaren över underuppgiften, klicka på ikonen med de tre punkterna och sedan välja Arkivera i rullgardinsmenyn.

Börja med att slutföra uppgiften, genom att först svepa från vänster till höger, sedan från höger till vänster.

Fråga: Kan man återställa en underuppgifts tidigare plats i hierarkin?

Svar: Eftersom uppgiftsstrukturen inte sparas när uppgiften slutförs, så är det inte möjligt för en uppgift att behålla sin tidigare plats i hierarkin. Vi hoppas att göra detta möjligt i framtida versioner.