Loading the new Help Center

Markera eller avmarkera en uppgift som slutförd

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Det händer spännande saker!

Vi håller just nu på att lägga till nya alternativ i den här funktionen. Detta innebär att det du ser i den här artikeln kanske inte matchar det du ser i Todoist fullt ut.

Att slutföra uppgifter är nog den mest tillfredsställande biten med att använda Todoist. Om du råkade slutföra en uppgift av misstag, eller behöver ta tillbaka en slutförd uppgift, så kan du även ändra status till ej slutfört på uppgifter.

Att slutföra en uppgift

Du kan slutföra en uppgift på din att-göra-lista i Todoist i ett enda steg:

Klicka på cirkeln till vänster om den uppgift som du vill slutföra.
Klicka på cirkeln till vänster om den uppgift som du vill slutföra.
Tryck på cirkeln till vänster om den uppgift som du vill slutföra.
Tryck på cirkeln till vänster om den uppgift som du vill slutföra.

Markera en uppgift som ej slutförd

Ibland råkar man av misstag slutföra en uppgift. Eller så kanske man slutför en uppgift, men inser sedan att det fortfarande finns jobb kvar att göra. I dessa fall, kan man markera uppgiften som ej slutförd:

 1. Inne i projektet klickar du på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger om din uppgiftslista och väljer Se slutförda uppgifter i menyn.
 2. Klicka på uppgiften som du vill ändra till ej slutförd och klicka sedan på cirkeln med bocken i, som då visas till vänster om uppgiften.
 1. Inne i ditt projekt klickar du på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger om din uppgiftslista och väljer Visa slutförda uppgifter.
 2. Klicka på uppgiften som du vill ändra till ej slutförd och klicka sedan på cirkeln med bocken i, som då visas till vänster om uppgiften.
 1. Inne i ditt projekt trycker du på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger och väljer Visa slutförda uppgifter.
 2. Leta upp den uppgift som du vill ändra till ej slutförd och tryck på cirkeln med bocken i, till vänster om uppgiften.
 1. Inne i ditt projekt trycker du på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger och väljer Visa slutförda uppgifter.
 2. Leta upp den uppgift som du vill ändra till ej slutförd och tryck på cirkeln med bocken i, till vänster om uppgiften.
Efter att underuppgifter har blivit slutförda, så kommer de att försvinna. Om du vill markera dessa underuppgifter som ej slutförda, så klickar/trycker du på "Visa slutförda uppgifter" i menyn längst upp till höger. Då kommer de slutförda uppgifterna att lägga sig under det ställe där de blev slutförda. Sedan kan du ändra deras status till ej slutfört därifrån.

Vanliga frågor

Kan man spela ett ljud när man slutför en uppgift?

Ja, det kan du! Du kan aktivera detta i dina kontoinställningar:
 1. Tryck på kugghjulet längst upp till höger i Todoist.
 2. Tryck på Allmänt.
 3. Skrolla ned till Ljud och tryck på Spela ett ljud när uppgifter blir slutförda.
 4. Aktivera den här funktionen från plattform till plattform, genom att trycka på reglaget bredvid Mobil och/eller Dator och Webb.
 1. Svep applisten längst ned uppåt för att öppna menyn.
 2. Tryck på kugghjulsikonen längst upp till höger för att öppna Inställningar.
 3. Tryck på Allmänt.
 4. Skrolla ned till Ljud och tryck på Spela ett ljud när uppgifter blir slutförda.
 5. Använd reglaget för att aktivera funktionen för antingen Mobil och/eller Dator och Webb.
Den här funktionen är inte tillgänglig än för våra Windows-appar. Däremot så kan du fortfarande aktivera funktionen genom en webbläsare.
 1. Klicka på din avatar längst upp till höger i Todoist.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Allmänt.
 4. Skrolla ned till Ljud och använd reglaget för att aktivera funktionen för antingen Dator och/eller Mobil.

Kan man ångra slutförandet av en återkommande uppgift?

Det går bara att ångra slutförande av återkommande uppgifter precis efter att man har slutfört en förekomst av den, genom att klicka på “ångra" i popupfönstret (webb, Windows, MacOS) eller genom att trycka på ångra-popupfönstret (iOS, Android) som visas längst ned på skärmen.

Det går inte att ångra några tidigare förekomster av samma uppgift. Om du till exempel har en uppgift som förfaller varje dag och du slutför den idag, så kan du bara ångra slutförandet av dagens uppgift. Du kan inte ångra några tidigare förekomster av uppgiften.

Observera att du inte kan ångra den pågående uppgiften när popupmeddelandet har försvunnit. Istället kan du skapa en ny uppgift eller helt enkelt schemalägga om din befintliga uppgift, genom att lägga till ett nytt återkommande förfallodatum som tar vid där det förra slutade.

Hur slutför man återkommande uppgifter permanent?

När du är klar med din återkommande uppgift, så kan du slutföra den permanent:

Högerklicka på en uppgift och välj Slutför permanent.
 1. Tryck på en uppgift för att öppna uppgiftsvyn.
 2. Tryck på android_three-dots-icon.svgikonen med de tre punkterna.
 3. Välj Slutför permanent.
 1. Tryck på en uppgift för att öppna uppgiftsvyn.
 2.  Tryck på ios_three-dots.svgikonen med de tre punkterna.
 3. Välj Slutför permanent.

Kan man svepa för att slutföra uppgifter på Todoist för iOS och Android?

Absolut! Även om det förinställda beteendet på att svepa höger nu är att markera uppgifter, så går det att ställa in det som du vill. För att ändra det som händer när du sveper över en uppgift, så går du till Inställningar → Allmänt → Svepåtgärder och väljer önskad åtgärd.

När man ändrar status på en underuppgift till ej slutfört, kommer det också att ändra status till ej slutfört på dess huvuduppgift eller avsnitt?

Ja, när en underuppgift markeras som ej slutförd, så blir alla dess överordnade objekt också markerade som ej slutförda.