Filtrera på uppgifter som är tilldelade till andra

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Ibland vill man se vad teammedlemmarna jobbar med.

Du kan söka efter uppgifter som är tilldelade till andra genom att skriva tilldelad: och personens namn i sökfältet längst upp i Todoist. Till exempel: tilldelad:Johan.

Du kan även spara dessa sökningar som filter så att du lätt kommer åt dem senare.

Här är några andra praktiska sökningar att använda för att hitta uppgifter som är delegerade till andra:

Sökning

Vad den gör

Tilldelat till:Johan

Visar alla uppgifter som tilldelats till en person med "Johan" i sitt namn

Tilldelad:Johan Svensson

Visar alla uppgifter som tilldelats till en person med "Johan Svensson" i sitt namn

Tilldelad:Johan & @väntar

Visar alla uppgifter som tilldelats till en person med "Johan" i sitt namn och med etiketten @väntar

(idag | förfallet) & Tilldelad:Johan

Visar alla uppgifter som är förfallna idag eller som är förfallna och har tilldelats till en person med "Johan" i sitt namn

7 dagar & Tilldelad:Johan

Visar alla uppgifter som förfaller inom 7 dagar och som har tilldelats till en person med "Johan" i sitt namn

!tilldelad

Visar alla uppgifter som inte har tilldelats någon