Filtrera på uppgifter som är tilldelade till andra

Tillgängligt för:
Gratis
Premium
Företag

Ibland vill man se vad teammedlemmarna jobbar med.

Du kan söka efter uppgifter som är tilldelade till andra genom att skriva tilldelad till: och personens namn i sökfältet längst upp i Todoist. Till exempel: tilldelat till:Johan.

Du kan även spara dessa sökningar som filter så att du lätt kommer åt dem senare.

Här är några andra praktiska sökningar att använda för att hitta uppgifter som är delegerade till andra:

Sökning

Vad den gör

Tilldelat till:Johan

Visar alla uppgifter som tilldelats till en person med "Johan" i sitt namn

Tilldelat till:Johan Svensson

Visar alla uppgifter som tilldelats till en person med "Johan Svensson" i sitt namn

Tilldelat till:Johan & @väntar

Visar alla uppgifter som tilldelats till en person med "Johan" i sitt namn och med etiketten @väntar

(idag | förfallet) & Tilldelat till:Johan

Visar alla uppgifter som är förfallna idag eller som är förfallna och har tilldelats till en person med "Johan" i sitt namn

7 dagar & Tilldelat till:Johan

Visar alla uppgifter som förfaller inom 7 dagar och som har tilldelats till en person med "Johan" i sitt namn

!tilldelad

Visar alla uppgifter som inte har tilldelats någon