Filtrera på uppgifter efter förfallodatum

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Ibland vill man kunna se sina uppgifter sorterade efter när de förfaller. Det gör man genom att söka på uppgifter enligt förfallodatum.

Skriv in en sökförfrågan i sökfältet längst upp i Todoist. Om du till exempel skriver 14 dagar, så ser du alla uppgifter som förfaller om 14 dagar.

Du kan även spara dessa sökningar som filter så att du lätt kommer åt dem senare.

Här är några andra praktiska sökningar att använda för att hitta uppgifter enligt förfallodatum:

Sökning

Vad den gör

14 dagar

Visar alla uppgifter som förfaller inom 14 dagar

-5 dagar

Visar alla uppgifter som förfallit de senaste 5 dagarna

imorgon

Visar alla uppgifter som förfaller imorgon

skapad efter: -30 dagar

Uppgifter som skapats de senaste 30 dagarna

Inget datum

Visar uppgifter utan förfallodatum

Förfaller före: 5 maj

Alla uppgifter som förfaller före 5 maj

Förfaller efter: 10 mars

Alla uppgifter som förfaller efter 10 mars

förfallet

Visar uppgifter som förfallit

återkommande

Visar återkommande uppgifter

-7 dagar & p1

Visar alla uppgifter från de senaste 7 dagarna, som har prioritet 1

tisdag & tilldelad till:Marie

Visar alla uppgifter som förfaller på tisdag och som tilldelats till en person med "Marie" i sitt namn

7 dagar & !tilldelad

Alla uppgifter som förfaller kommande 7 dagarna och som inte är tilldelade

inget datum & #Jobb

Alla uppgifter utan datum i Jobbprojektet

(idag | förfallet) & Tilldelat till:Johan

Visar alla uppgifter som är förfallna idag eller som är förfallna och har tilldelats till en person med "Johan" i sitt namn

7 dagar & Tilldelat till:Johan

Visar alla uppgifter som förfaller inom 7 dagar och som har tilldelats till en person med "Johan" i sitt namn