Loading the new Help Center

Vad är skillnaden mellan inkorgen och ett projekt?

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Inkorgen är din standarduppgiftslista i Todoist. När du lägger till en uppgift, så läggs den direkt i din inkorg, såvida du inte specificerar att uppgiften ska läggas i ett projekt.

Ett projekt är en uppgiftslista som du skapar själv. Du namnger ditt projekt och kan sedan lägga till så många uppgifter som du vill. Du kan även välja projektets färg, eller dela projektet med dina teammedlemmar.

Att flytta en uppgift från inkorgen till ett projekt

Ibland när man lägger till en uppgift, så kanske man är osäker på vilket projekt den hör till. Inga problem, börja med att lägga den i inkorgen.

Senare så kan du dra och släppa uppgifter rakt in i vilket projekt du vill (webb, macOS, Windows), eller redigera uppgiften och lägga till den i ett projekt, genom att skriva # i namnfältet (på alla plattformar).

inbox_to_project_new.gif

Lägg till en uppgift direkt i ett projekt

Men om du redan känner till vilket projekt som uppgiften hör till, så kan du självklart skippa inkorgen och lägg uppgiften direkt där den ska vara. När du skapar en ny uppgift, så skickar du den till ett projekt genom att skriva in tecknet # direkt följt av projektnamnet. När du skriver #, så kan du välja från en lista över befintliga projekt, eller skapa ett helt nytt:

Screen_Shot_2020-11-06_at_11.00.00_AM.png

Få ut det mesta av dina projekt med en Snabb och enkel guide till att slutföra projekt i Todoist.

Läs mer om grunderna i hur man organiserar sina projekt.