Loading the new Help Center

Ställ in ett återkommande förfallodatum

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Du har förmodligen uppgifter som upprepar sig med jämna mellanrum, som t.ex. månadsrapporter, ta ut soporna, eller komma ihåg att ringa mamma på födelsedagen.

Istället för att skapa en ny uppgift för varje händelse, så kan du ge den ett återkommande förfallodatum. När du slutför en återkommande uppgift, så kommer den automatiskt att återställas på nästa förfallodatum, utan att du behöver anstränga dig extra. En återkommande uppgift är en enskild uppgift med ett skiftande förfallodatum, som uppdateras när du slutför uppgiften. Detta innebär att det inte går att se alla kommande förekomster av din återkommande uppgift.

För tillfället har vi inte stöd för förfallotider på tjeckiska och turkiska, men vi jobbar på det och planerar att lägga till stöd för dessa språk i framtiden.

Hur man ställer in ett återkommande förfallodatum

Du kan lägga till ett återkommande förfallodatum oavsett plattform - dator, mobil, eller webben - genom att skriva in det i uppgiftsfältet med naturligt språk såsom varje måndag eller varannan vecka. Vår smarta Snabbtilläggning kommer automatiskt att känna igen det återkommande datumet, markera det och lägga till det när du sparar uppgiften.

Web.png
iOS.png
Android.png
Ibland är ett datum en del av ett uppgiftsnamn, snarare än en deadline.

Till exempel för uppgiften Skapa rapport varje månad, kommer ordet månad automatiskt att markeras som ett förfallodatum. Klicka eller tryck bara på ordet för att avmarkera. Du kan även stänga av automatisk igenkänning av datum helt och hållet.

Några exempel på återkommande förfallodatum

Här följer några exempel på naturligt språk som du kan använda för att schemalägga en återkommande uppgift:

Skriv detta: För att lägga till detta återkommande förfallodatum:
varje dag Varje dag från och med idag (dagligen funkar också)
varje morgon Varje dag kl. 09.00
varje kväll Varje dag kl. 19.00
varje vardag Varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag (varje arbetsdag funkar också)
varje måndag, fredag Varje måndag och fredag (var måndag, fredag; varje mån, fre, var mån, fre funkar också)

var 15e arbetsdag, varje första arbetsdag, varje sista arbetsdag

Var 15:e arbetsdag, varje första och varje sista arbetsdagen i månaden
var 3:e dag Var 3:e dag från och med idag (var tredje dag funkar också)
varje vecka Varje vecka från och med idag (veckovis funkar också)
varje månad Varje månad från och med idag (månadsvis funkar också)
var 3:e fredag Tredje fredagen i månaden (var 3 fredag funkar också)
varje 27:e Den 27:e varje månad (varje 27 funkar också)
varje år Varje år från och med idag (årligen funkar också)
27:e januari varje år 27:e januari varje år (27 jan varje år funkar också)
sista dagen Sista dagen i månaden
var! 5:e dag Varje dag i 5 dagar från och med den dagen som uppgiften slutförs, med start idag (var! 5 dag funkar också)
var! 3:e månad Var tredje månad från och med den dagen som uppgiften slutförs, med start idag (var! 3 månad funkar också)
Varje vecka är ett dynamiskt återkommande förfallodatum. Det innebär att uppgiften blir schemalagd efter när du senast slutförde uppgiften. Om du till exempel slutförde uppgiften en måndag, så kommer uppgiften att schemaläggas måndagen efter.

Start- och slutdagar för återkommande uppgifter

Du kan även använda naturligt språk för att schemalägga en återkommande uppgift med ett start- och slutdatum:

Skriv detta: För att lägga till detta återkommande förfallodatum:
varje dag start 3 aug Varje dag med start 3 augusti (från 3 aug funkar också)
varje dag slut 3 aug Varje dag med start idag och slut 3 augusti (tills 3 aug funkar också)
varje dag i 3 veckor Varje dag i 3 veckor med start idag
varje dag start 10 maj slut 20 maj Varje dag från 10 maj till 20 maj
var sjätte vecka 09.00 start 3 jan Var sjätte vecka med start 3 januari, kl. 09.00

Du kan ställa in alla typer av återkommande förfallodatum i Todoist. Oavsett om du schemalägger något enkelt som "varje dag kl 16" eller något mer specifikt som "var 3e tisdag start 29 aug i 6 månader" - pröva att skriva in det så är chansen stor att Todoist känner igen det.

Repetera en uppgift baserat på originaldatum eller slutförandedatum

Om du schemalägger din återkommande uppgift till varje dag, så kommer din uppgift att ställa in sitt nästa förfallodatum baserat på datumet då du slutförde uppgiften. Det innebär att om din uppgift förföll igår och du slutför den idag, så kommer uppgiften inte att flyttas till idag. Istället så kommer den att flyttas till morgondagens datum.

Du kan skapa en återkommande uppgift som upprepas med jämna mellanrum, antingen utifrån uppgiftens originaldatum eller från dess slutförandedatum, genom att använda varje eller varje!.

Kommandot varje! fungerar endast med datum och inte med klockslag. Detta innebär att du inte kan ställa in en deadline såsom varje! 1 timme. Istället så kan du använda var 1 timme.

Såhär funkar det:

Varje: När man slutför en uppgift som har förfallodatumet var 3:e månad så kommer uppgiftens förfallodatum att ställas 3 månader framåt från uppgiftens originaldatum.

Till exempel, om du skapade en uppgift den 10 januari, med förfallodatumet var 3:e månad, så kommer det att upprepas 10 jan, 10 apr, 10 juli o.s.v, oavsett när du faktiskt slutför uppgiften. Detta är användbart för uppgifter som måste göras just de dagarna, som t.e.x skolbetyg som ska sättas specifika datum eller att betala hyran.

Varje!: När du slutför en uppgift med förfallodatumet var! 3:e månad, kommer det att sätta förfallodatumet till 3 månader efter den dagen som du slutförde uppgiften.

Så om du slutförde uppgiften den 20 januari, kommer nästa förekomst av uppgiften att bli den 20 april. Detta är användbart för uppgifter som måste slutföras med regelbundna mellanrum, men inte nödvändigtvis på en specifik dag, som t.ex. att städa eller träna.

Vanliga frågor

Min återkommande uppgift blir inte korrekt schemalagd. Hur löser jag det?

När du ställer in ett återkommande förfallodatum, så finns det några knep för att få Todoist att förstå dig:

Todoist föredrar att sätta startdatumet på slutet. Med till exempel varannan vecka start 1 nov kl 7, så kommer inte Todoist att känna igen tiden ordentligt. Använd istället varannan vecka kl 7 start 1 nov.

Todoist föredrar att sätta tiden efter det första datumet. Om du försöker sätta ett förfallodatum till kl 7 varannan onsdag start 1 nov, så kommer inte Todoist att känna igen den återkommande parametern i uppgiften. Använd istället varannan onsdag kl 7 start 1 nov.

Min uppgift är schemalagd att återkomma varje dag. Jag slutförde den inte igår och nu har den förfallit och blivit schemalagd idag istället. Om jag nu slutför uppgiften idag, kommer den då att flyttas till morgondagens datum?

Nej. Om du schemalägger din återkommande uppgift till varje dag, så kommer din uppgift att ställa in sitt nästa förfallodatum baserat på datumet då du slutförde uppgiften. Det innebär att om din uppgift förföll igår och du slutför den idag, så kommer uppgiften inte att flyttas till idag. Istället så kommer den att flyttas till morgondagens datum.

Kan man skapa komplexare återkommande uppgifter med termen varje mer än en gång?

Ja, men bara om du lägger till flera förfallodatum i en uppgift, till exempel varje måndag, varje tisdag. Däremot så kan du inte lägga till förfallodatum genom att använda mer än ett varje som är beroende av varandra, till exempel varje måndag varje 1 timme.

Efter att jag har skapat en återkommande uppgift, så ser jag bara den första uppgiften och inte de andra. Hur kan jag se alla förekomster av uppgifterna i Todoist?

Dessvärre kan man inte se alla sina återkommande uppgifter i Todoist. Detta beror på att en återkommande uppgift är en individuell uppgift där förfallodatumet flyttar på sig, snarare än en uppsättning av flera separata uppgifter.

Om du till exempel skapar uppgiften Storstäda och sätter förfallodatumet till varje månad den 28:e, så kommer uppgiften att schemaläggas den 28:e i den här månaden. När uppgiften är slutförd, så flyttas förfallodatumet till nästa återkommande datum - i detta fall, den 28:e i nästa månad.

Hur kan man se sina slutförda återkommande uppgifter i sin lista över slutförda uppgifter?

Dessvärre så kan man inte se slutförda återkommande uppgifter i sin lista över slutförda uppgifter. Däremot kan man se dem i sin aktivitetslogg.

Kan man ångra slutförandet av en återkommande uppgift?

Dessvärre så kan man inte ångra slutförandet av återkommande uppgifter, som redan blivit slutförda.

Det finns ett undantag. Precis efter att man har slutfört en enskild uppgiftshändelse i en återkommande uppgift, så kan man ångra slutförandet med ångravalet längst ned i Todoist. Datumet för den återkommande uppgiften kommer att återgå till det datum som den hade innan slutförandet.

Vänligen observera att valet att ångra en slutförd uppgift kommer endast att finnas kvar i några få sekunder.

Hur schemalägger jag en uppgift för flera dagar under en vecka, utan att den upprepas efter det?

Detta kan du göra genom att schemalägga uppgiften för flera dagar under en vecka, samt även inkludera ett specifikt slutdatum.

Om du till exempel vill schemalägga en uppgift till nu på onsdag, fredag och lördag, så sätter du bara förfallodatumet till varje onsdag, fredag, lördag slut lördag. Uppgiften kommer inte att upprepas igen efter lördag.

Hur senarelägger eller ombokar jag en återkommande uppgift på rätt sätt? När jag skriver in ett nytt datum så förlorar uppgiften sina följande förekomster.

För att senarelägga en återkommande uppgift så använder du uppgiftschemat, genom att högerklicka (webb, Windows, macOS) eller svepa vänster (iOS, Android) och välja ett nytt datum därifrån.

Om du skriver in ett nytt datum för en återkommande uppgift, så kommer du helt att ändra på uppgiftens förfallodatum och förlora de följande förekomsterna.

Varför blir inte mina underuppgifter automatiskt återställda tillsammans med sin återkommande huvuduppgift?

För närvarande så blir inte underuppgifter återställda när en återkommande huvuduppgift blir slutförd. Om du vill att dina underuppgifter också ska återställas, bör du se till att lägga till återkommande förfallodatum på alla dina underuppgifter.

Hur kan man se alla sina återkommande uppgifter i sitt konto? 

Du kan se alla återkommande uppgifter i ditt konto genom att antingen söka på återkommande eller använda återkommande som en filterförfrågan.