Hur man formaterar sin CSV-fil så att man kan importera den till Todoist

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Ibland kanske du håller reda på uppgifter i ett annat program eller kalkylblad, men vill importera dem till Todoist. Inga problem,  - exportera bara dina uppgifter från det andra programmet eller kalkylbladet till en CSV-fil och importera till Todoist.

När du importerar uppgifter med hjälp av en CSV-fil, måste du hålla dig till ett särskilt format som Todoist känner igen. Ladda ned den här mallen och gör ändringar i den, så att du inte får några problem med att importera dina uppgifter.

När du korrläser din CSV-fil, se till att varje rad följer dessa regler:

 

Kolumn

Innehåll

Beskrivning

TYPE

task eller note

Använd task för att lägga till en uppgift.

Använd note om du lägger till en kommentar till uppgiften i raden ovanför.

CONTENT

name of the task eller content of your note

Skriv name of the task om du lägger till en uppgift.

Skriv content of your note om du lägger till en kommentar.

När du skapar en uppgift, kan du lägga till etiketter genom att skriva @etikettnamnet i tillägg till uppgiftens namn.

PRIORITY

1, 2, 3, eller 4

Skriv 1 för att lägga till p1 till uppgiften (högsta prioritet).

Skriv 2 för att lägga till p2 till uppgiften.

Skriv 3 för att lägga till p3 till uppgiften.

Skriv 4 för att lägga till p4 till uppgiften (lägsta prioritet).

Lämna denna ruta tom så läggs det automatiskt till p1 till uppgiften.

INDENT

1, 2, 3, 4 eller 5

Använd 1 så får uppgiften inget indrag (vilket innebär att den är en huvuduppgift).

Använd 2 för att ge uppgiften ett indrag så att den blir en underuppgift.

Använd 3 för att ge uppgiften ett indrag så att den blir en underuppgift.

Och så vidare.

Lämna denna ruta tom så får den inget indrag.

AUTHOR

username (ID)

Lägg till användarnamn + användar-ID inom parentes på den person som skapade uppgiften.

Till exempel: Erik (14781400).

Lämna denna ruta tom så läggs ditt namn och ID till automatiskt.

RESPONSIBLE

username (ID)

Lägg till användarnamn + användar-ID inom parentes på den person som du vill tilldela denna uppgift till.

Till exempel: Erik (14781400).

Lämna denna ruta tom för att inte tilldela uppgiften till någon.

DATE

due date and time eller recurring due date and time.

Lägg till förfallodatum eller tid om du vill schemalägga uppgiften. Du kan också ställa in ett återkommande förfallodatum.

Lämna denna ruta tom för att inte ge uppgiften något förfallodatum.

DATE_LANG

Language code

Lägg till språkkod för det satta förfallodatumet (om det behövs). Dessa är officiella språkkoder i Todoist:

da för danska.

de för tyska.

en för engelska.

es för spanska.

fi för finska.

fr för franska.

it för italienska.

ja för japanska.

ko för koreanska.

nb för norska.

nl för nederländska.

pl för polska.

pt_BR för brasiliansk portugisiska.

ru för ryska.

sv för svenska.

zh_CN för förenklad kinesiska.

TIMEZONE

Time zone

Lägg till den tidszon som är inställd i ditt Todoistkonto. (Du hittar din tidszon under Inställningar > Allmänt.)

Till exempel: US/Eastern

Lämna denna ruta tom så väljer Todoist automatiskt din tidszon.

Vanliga frågor

Fråga: Om jag vill tilldela uppgifter till någon i min CSV-fil, hur hittar jag deras användarnamn och användar-ID?

Svar: Du kan ta fram den informationen genom att exportera ett delat Todoistprojekt som användaren är delaktig i:

  1. Hitta det delade Todoistprojektet som användaren har gått med i.
  2. Exportera projektet som en mall och välj Exportera som fil.
  3. Öppna CSV-filen och sök upp användarnamnet och användar-ID:t i RESPONSIBLE ("ansvarig")-rutan i raden för den tilldelade uppgiften.

Fråga: Varför saknas vissa av mina uppgifter när jag importerar?

Svar: Se till att dubbelkolla att alla celler har korrekt innehåll  - om ett misstag har gjorts i cellen, kommer Todoist att ignorera den raden och gå vidare till nästa.

Fråga: Kan man ångra en importering?

Svar: Det går inte att ångra en importering, men däremot kan du markera och radera flera uppgifter i taget om du har importerat av misstag.

Fråga: När jag öppnar mallen i Excel, så är all text sammanfogad i kolumn A. Hur fixar man det?

Svar: Du kan fixa det genom att följa dessa steg:

  1. Längst upp i Excel klickar du på fliken Data.
  2. Klicka på Text i kolumner.
  3. Välj Avskiljare och klicka på Nästa.
  4. Bocka i Komma och bocka ur övriga rutor.
  5. Klicka på Slutför.