Loading the new Help Center

Hur man formaterar sin CSV-fil så att man kan importera den till Todoist

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Ibland kanske du håller reda på uppgifter i ett annat program eller kalkylblad, men vill importera dem till Todoist. Inga problem - exportera bara dina uppgifter från det andra programmet eller kalkylbladet till en CSV-fil och importera till Todoist.

När du importerar uppgifter med hjälp av en CSV-fil, så måste du hålla dig till ett särskilt format som Todoist känner igen. Ladda ned den här mallen och gör ändringar i den, så att du inte får några problem med att importera dina uppgifter.

När du korrläser din CSV-fil, se då till att varje rad följer dessa regler:

Kolumn Innehåll Beskrivning
TYPE task, section, eller note (dessa är skiftlägeskänsliga och ska skrivas med små bokstäver) Använd task för att lägga till en uppgift. använd section för att lägga till ett avsnitt. Använd note om du vill lägga till en kommentar till uppgiften i raden ovanför.
CONTENT

uppgiftsnamn, avsnittsnamn, eller kommentarsinnehåll

Skriv uppgiftsnamnet om du lägger till en uppgift.

(När du skapar en uppgift, så kan du lägga till etiketter genom att skriva @etikettnamnet som tillägg till uppgiftens namn.)

Skriv avsnittssnamnet om du lägger till ett avsnitt.

Skriv kommentarstext om du lägger till en kommentar ("note").

BESKRIVNING

uppgiftsbeskrivningens innehåll

Fyll i uppgiftsbeskrivningens innehåll om du vill lägga till en beskrivning.

PRIORITY

1, 2, 3, eller 4

Skriv 1 för att lägga till p1 till uppgiften (högsta prioritet).

Skriv 2 för att lägga till p2 till uppgiften.

Skriv 3 för att lägga till p3 till uppgiften.

Skriv 4 för att lägga till p4 till uppgiften (lägsta prioritet).

Lämna denna ruta tom så läggs p1 automatiskt till på uppgiften.

INDENT

1, 2, 3 eller 4

Använd 1 så får uppgiften inget indrag (vilket innebär att den är en huvuduppgift).

Använd 2 för att ge uppgiften ett indrag så att den blir en underuppgift.

Använd 3 för att ge uppgiften ett indrag så att den blir en underunderuppgift.

Och så vidare.

Lämna denna ruta tom så får den inget indrag.

AUTHOR Användarnamn (ID)

Lägg till användarnamn + användar-ID inom parentes på den person som skapade uppgiften.

Till exempel: Erik (14781400).

Lämna denna ruta tom så läggs ditt namn och ID till automatiskt.

RESPONSIBLE Användarnamn (ID)

Lägg till användarnamn + användar-ID inom parentes på den person som du vill tilldela denna uppgift.

Till exempel: Erik (14781400).

Lämna denna ruta tom för att inte tilldela någon uppgiften.

DATE

förfallodatum och tid eller återkommande förfallodatum och tid.

Lägg till förfallodatum och tid om du vill schemalägga uppgiften. Du kan också ställa in ett återkommande förfallodatum.

Lämna denna ruta tom för att inte ge uppgiften något förfallodatum.

DATE_LANG Språkkod

Lägg till språkkod för det satta förfallodatumet (om det behövs). Dessa är officiella språkkoder i Todoist:

da för danska.

de för tyska.

en för engelska.

es för spanska.

fi för finska.

fr för franska.

it för italienska.

ja för japanska.

ko för koreanska.

nb för norska.

nl för nederländska.

pl för polska.

pt_BR för brasiliansk portugisiska.

ru för ryska.

sv för svenska.

zh_CN för förenklad kinesiska.

TIMEZONE Tidszon

Lägg till den tidszon som är inställd i ditt Todoist-konto. (Du hittar din tidszon under Inställningar > Allmänt.)

Till exempel: Europe/Stockholm.

Lämna denna ruta tom så väljer Todoist automatiskt din tidszon.

meta view_style=board

Importera mallen i anslagsvyn.

Vanliga frågor

Om jag vill tilldela någon uppgifter i min CSV-fil, hur hittar jag deras användarnamn och användar-ID?

Du kan ta fram den informationen genom att exportera ett delat Todoist-projekt som användaren är delaktig i:

  1. Hitta det delade Todoist-projektet som användaren har gått med i.
  2. Längst upp till höger klickar du på web_three-dots.svgikonen med tre punkter.
  3. Välj Exportera som mall.
  4. Välj Exportera som fil.
  5. Öppna CSV-filen och sök upp användarnamnet och användar-ID:t i RESPONSIBLE ("ansvarig")-rutan i raden för den tilldelade uppgiften.

Varför saknas vissa av mina uppgifter när jag importerar?

Dubbelkolla att alla celler har korrekt innehåll - om ett misstag har gjorts i cellen, så kommer Todoist att ignorera den raden och gå vidare till nästa.

Vänligen observera att innehållet (såsom task, section och note) skrivna i TYPE-spalten är skiftlägeskänsliga och ska skrivas med små bokstäver.

Kan man ångra en importering?

Det går inte att ångra en importering, men däremot så kan du markera och radera flera uppgifter i taget om du har importerat av misstag.

När jag öppnar mallen i Excel, så är all text sammanfogad i kolumn A. Hur fixar man det?

Du kan fixa det genom att följa dessa steg:

  1. Längst upp i Excel klickar du på Datafliken.
  2. Klicka på Text i kolumner.
  3. Välj Avskiljare och klicka på Nästa.
  4. Bocka i Komma och bocka ur övriga rutor.
  5. Klicka på Slutför.

Mitt projekt ligger i Anslagsvyn och jag vill exportera det som en CSV-fil. Om jag importerar det sedan, kommer det då att ligga kvar som anslagstavla?

Ja, det kommer det att göra! Oavsett om du exporterar ett projekt som en CSV-fil i listvy eller anslagsvy, så behåller det sin vy när man importerar det.