Ändringar i Todoist Premium i december 2018

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Den 1 december 2018 gjorde vi några ändringar i Todoists betalningsplaner och priser. Detta var ett första steg i vår långsiktiga plan att erbjuda en enklare, mer värdestyrd prissättningsstruktur till alla våra användare, oavsett vilken version de använder.

Här följer en sammanfattning av de ändringar i Todoist Premium som trädde i kraft den 1 december 2018:

Prisändringar i Todoist Premium

Priset på Todoist ökades från 29 dollar (ca 260 kr) till 420 kr per år (det blir 35 kr/användare/månad, med årsvis fakturering).

De kunder som uppgraderade till Todoist Premium innan 1 december 2018 kommer permanent att få Todoist Premiums ursprungspriser (29 dollar [ca 260 kr]/år). Våra kunder kommer endast att gå miste om ursprungspriset om man säger upp sin prenumeration på Todoist Premium.

Ny projektgräns i Premium

För Premiumkunder ökade vi gränsen från 200 till 300 aktiva projekt.

Månatlig fakturering för Todoist Premium på iOS och Android

Den 1 december 2018 införde vi ett månatligt prenumerationsalternativ till användare som prenumererar via Apples App Store eller Google Play Store. Det månatliga prenumerationspriset för Todoist Premium är nu 35 kr/månad.

Vanliga frågor

Fråga: Varför har ni justerat priserna?

Svar: Detta var ett första steg i vår långsiktiga plan att förenkla prissättningsstrukturen i Todoist Premium och Business och att göra den mer värdestyrd. Vi vill kunna erbjuda större värde till våra gratisanvändare direkt från dag ett och sedan skala upp åtkomst till de mer avancerade funktionerna för våra Premium- och Businessanvändare. Utförandet av planen kommer troligtvis att ske i flera steg under 2019.

Även om vi planerar att introducera nya betalningsplaner och funktioner i flera faser under 2019, så kommer vi inte att utföra fler prisändringar.

Todoists prissättningsstruktur och Premiumpriser har inte ändrats sedan Todoist lanserades 2007 och vi tror att denna utveckling kommer att ge ett större mervärde till våra användare, till ett pris som fortfarande är väldigt konkurrenskraftigt.

Fråga: Ni säger att ursprungspriset är 29 dollar, men ursprungspriset i euro är 32. Borde det inte vara runt 25 euro istället, baserat på aktuell växelkurs?

Svar: Prisskillnaden beror på att europriset inkluderar moms, medan dollarpriset inte har någon moms. Dessutom så justerar vi inte det internationella priset i realtid enligt dagens växelkurs, utan snarare på årsbasis. Det övergripande skälet till att sätta priset på 32 euro är för att vi vill hålla våra priser på samma nivå på samtliga plattformar och i alla europeiska länder.

Fråga: 2015 så betalade jag 40 australiensiska dollar för Premium. Nu säger ni att ursprungspriset är 45 australiensiska dollar. Varför har det ökat?

Svar: På grund av valutaförändringar och inflation, så kan det nuvarande ursprungspriset vara högre, jämfört med vad det var föregående år. Om du för tillfället inte har en aktiv eller automatiskt förnyad prenumeration, så kommer du att få det justerade ursprungspriset för detta år. Du kommer fortsätta betala detta års ursprungspris för alla framtida förnyelser, som inte kommer att påverkas av ytterligare prishöjningar.

Fråga: Ni säger att ni har ett månadspris men jag kan bara välja en årsvis prenumeration. Kan jag köpa Premium till ursprungspriset och sedan bli fakturerad månatligen?

Svar: Nej. Det går inte att köpa Premium till ursprungspriset och sedan välja månatlig fakturering. Du kan endast få alternativet att faktureras månatligen, om du köpte en Premiumprenumeration till det nya priset via App Store eller Google Play Store.

Fråga: Min prenumeration går ut 2019 och kommer inte att förnyas automatiskt. Hur mycket tid har jag på mig för att förnya och behålla mitt ursprungspris?

Svar: Om du köpte Premium direkt från vår hemsida och din prenumeration löper ut, har du 30 dagar på dig att förnya din prenumeration och behålla ursprungspriset. Om du väljer att förnya prenumerationen så kommer du att faktureras ursprungspriset på alla framtida förnyelser.

Om du köpte Premium via Apples App Store, Google Play Store, eller Microsoft Store, så kan du endast behålla ursprungspriset om du förnyar din prenumeration direkt på vår hemsida inom 30 dagar. Om du förnyar via Apples App Store, Google Play Store, eller Microsoft Store efter att din prenumeration har löpt ut, så blir du debiterad det nya priset.

Fråga: Min prenumeration förnyas automatiskt 2019. Kommer jag att bli fakturerad ursprungspriset då?

Svar: Ja. Du kommer automatiskt att bli fakturerad ursprungspriset på alla framtida förnyelser.

Fråga: Jag hade Premium men var tvungen att säga upp min prenumeration för att kunna använda den kostnadsfria Premiumtid som jag fick genom rabattkod/Todoists värvningsprogram. Kommer ni att fakturera mig det högre priset på nästa faktura, när jag börjat prenumerera igen?

Svar: Om du behövde avbryta din nuvarande Premiumprenumeration för att använda upp din intjänade Premiumtid, så kan du endast behålla ursprungspriset om du förnyar din prenumeration direkt på vår hemsida inom 30 dagar efter att din prenumeration har löpt ut. Om du förnyar via Apples App Store efter att din prenumeration har löpt ut, så blir du debiterad det nya priset.