Loading the new Help Center

Introduktion till avsnitt

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Det är alltid enklare att ta sig an större projekt om man delar upp dem i lätthanterliga bitar, med hjälp av avsnitt.

Ordna upp dina projekt med avsnitt för att gruppera ihop dina uppgifter. Det ger en bättre översikt på vad som behöver göras.

Lägg till avsnitt i dina projekt och dra relevanta uppgifter till avsnitten där de hör hemma, så blir det mycket enklare att komma framåt (istället för att bli överväldigad av en enda lång lista).

Lägg till ett avsnitt i ett projekt

 1. Längst upp till höger i ett projekt så klickar du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Lägg till avsnitt.
 3. Skriv in namnet på ditt avsnitt och klicka på Lägg till avsnitt.
Skapa ett avsnitt rakt ovanför eller under ett befintligt avsnitt, genom att hålla muspekaren mellan två avsnitt och klicka på linjen som visas, med namnet Lägg till avsnitt.

sections-help-center.png

  1. Tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger i ett projekt.
  2. Välj Lägg till avsnitt.
  3. Skriv in namnet på ditt avsnitt och tryck på skickaikonen.
I projekt där du använder listvyn, så kan du även använda den Dynamiska tilläggningsknappen för att lägga till ett nytt avsnitt.
  1. Tryck på  ikonen med tre punkter längst upp till höger i ett projekt.
  2. Välj Lägg till avsnitt.
  3. Skriv in namnet på ditt avsnitt och tryck på skickaikonen.
I projekt där du använder listvyn, så kan du även använda den Dynamiska tilläggningsknappen för att lägga till ett nytt avsnitt.

Lägg till uppgifter i ett avsnitt

Håll ordning i dina projekt genom att lägga till uppgifter i avsnitt.

Lägg till en ny uppgift i ett avsnitt

Du kan lägga till en ny uppgift i ett avsnitt på fyra sätt:

 • Skapa uppgiften var som helst i projektet. Sedan drar och släpper du uppgiften under avsnittet (se till att avsnittet är öppnat innan du drar dit uppgiften)
 • Öppna avsnittet som du vill lägga den nya uppgiften i och klicka sedan på Lägg till uppgift
 • Om du redan är i projektet med avsnittet som du vill lägga uppgiften i, så skriver du / följt av avsnittsnamnet (till exempel, /Möten). Om du inte är i projektet med avsnittet som du vill lägga uppgiften i, så skriver du # följt av projektnamnet och sedan / följt av avsnittsnamnet (till exempel, #Jobb /Möten)
 • Klicka på uppgiften för att öppna uppgiftsvyn. Sedan använder du antingen projektikonen eller skriver /Avsnittsnamnet direkt efter uppgiftsnamnet, för att lägga till uppgiften i ett avsnitt

Lägg till en befintlig uppgift i ett avsnitt

Du kan lägga till en befintlig uppgift i ett avsnitt på två sätt:

 1. Om det behövs så kan du öppna avsnittet där du vill lägga den nya uppgiften.
 2. Dra uppgiften in i avsnittet.
 3. Klicka på en uppgift för att öppna uppgiftsvyn.
 4. Använd projektikonen eller skriv /Avsnittsnamn direkt efter uppgiftens namn.

Om uppgiften inte ligger i samma projekt som avsnittet:

 1. Klicka på en uppgift för att öppna uppgiftsvyn.
 2. Klicka på projektikonen för att välja ett nytt projekt och avsnitt.
Skriv # i uppgiftsnamnet, följt av projektnamnet. Skriv sedan / följt av avsnittsnamnet (till exempel: #Jobb /Möten). På det här sättet kan du flytta flera uppgifter till samma avsnitt genom att markera flera uppgifter samtidigt.

Lägg till en ny uppgift i ett avsnitt

I anslagsvyn:

 1. Tryck på + Lägg till uppgift under ditt valda avsnitt.
 2. Skriv in namnet på din uppgift och lägg till valfria detaljer.
 3. Tryck på skickaikonen för att skapa din uppgift.

I listvyn:

 1. Dra den Dynamiska tilläggningsknappen till platsen där du vill skapa din nya uppgift.
 2. Skriv in namnet på din uppgift och lägg till valfria detaljer.
 3. Tryck på skickaikonen för att skapa din uppgift.
När du redigerar uppgiftsnamnet så skriver du / följt av avsnittsnamnet (till exempel /Möten) för att förtydliga vilket avsnitt som uppgiften ska ligga i. Om du inte står i projektet som avsnittet hör till så skriver du # följt av projektnamnet, innan du lägger till avsnittet (till exempel: #Jobb /Möten).

Lägg till en befintlig uppgift i ett avsnitt

 1. Tryck på uppgiften för att öppna uppgiftsvyn.
 2. Tryck på uppgiftsnamnet.
 3. Skriv / följt av avsnittsnamnet (till exempel /Möten) efter uppgiftsnamnet. Om du vill flytta uppgiften till ett annat projekt, så skriver du # följt av projektnamnet, innan du lägger till avsnittet (till exempel: #Jobb /Möten).
 4. Tryck på skickaikonen för att spara.

Om uppgiften redan ligger i projektet som innehåller avsnittet som du vill lägga uppgiften i, så kan du hålla ned länge på uppgiften och dra den till avsnittet.

Lägg till en ny uppgift i ett avsnitt

I anslagsvyn:

 1. Tryck på + Lägg till uppgift under ditt valda avsnitt.
 2. Skriv in namnet på din uppgift och lägg till valfria detaljer.
 3. Tryck på skickaikonen för att skapa din uppgift.

I listvyn:

 1. Dra den Dynamiska tilläggningsknappen till platsen där du vill skapa din nya uppgift.
 2. Skriv in namnet på din uppgift och lägg till valfria detaljer.
 3. Tryck på skickaikonen för att skapa din uppgift.
När du redigerar uppgiftsnamnet så skriver du / följt av avsnittsnamnet (till exempel /Möten) för att förtydliga vilket avsnitt som uppgiften ska ligga i. Om du inte står i projektet som avsnittet hör till så skriver du # följt av projektnamnet, innan du lägger till avsnittet (till exempel: #Jobb /Möten).

Lägg till en befintlig uppgift i ett avsnitt

 1. Tryck på uppgiften för att öppna uppgiftsvyn.
 2. Skriv / följt av avsnittsnamnet (till exempel /Möten) efter uppgiftsnamnet. Om du vill flytta uppgiften till ett annat projekt, så skriver du # följt av projektnamnet, innan du lägger till avsnittet (till exempel: #Jobb /Möten).
 3. Tryck på skickaikonen för att spara din uppgift.

Om uppgiften redan ligger i projektet som innehåller avsnittet som du vill lägga uppgiften i, så kan du hålla ned länge på uppgiften och dra den till avsnittet.

Döp om ett avsnitt

Om du använder Todoist på en dator - eller i en webbläsare på en mobil enhet - så kan du snabbt och enkelt ändra avsnittsnamnet genom att öppna projektet som avsnittet ligger i och sedan klicka/trycka på avsnittsnamnet.
 1. Klicka på avsnittsnamnet.
 2. Skriv in det nya avsnittsnamnet.
 3. Klicka på Spara.
 1. Klicka på avsnittsnamnet.
 2. Skriv in det nya avsnittsnamnet.
 3. Klicka på Spara.
 1. Till höger om ett avsnitt så trycker du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Döp om avsnitt.
 3. Skriv in det nya avsnittsnamnet.
 4. Tryck på skickaikonen för att spara ändringarna.
 1. Till höger om ett avsnitt så trycker du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Döp om avsnitt.
 3. Skriv in det nya avsnittsnamnet.
 4. Tryck på skickaikonen för att spara ändringarna.

Flytta ett avsnitt

Vill du att ditt avsnitt ska vara listat på ett annat ställe i ditt projekt? Då är det bara att ändra ordningen:

Flytta ett avsnitt inom samma projekt

Dra avsnittet till den nya platsen och släpp.

 1. Håll ned länge på ett avsnitt.
 2. Dra det till den nya platsen och släpp.

Detta finns endast tillgängligt i listvyn.

 1. Håll ned länge på ett avsnitt.
 2. I listvyn drar du den till sitt nya ställe och släpper. I anslagsvyn flyttar du om avsnitt som du behöver.

Flytta ett avsnitt till annat projekt

Lade du till ett avsnitt i fel projekt eller behöver du ha det på ett annat ställe? Då är det bara att flytta på det!

Om ditt avsnitt ligger i ett teamprojekt, så kan du bara flytta det till ett annat projekt i samma team.
 1. Till höger om ett avsnitt så klickar du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Flytta till....
 3. Klicka på ett projekt för att flytta ditt avsnitt dit.
 1. Till höger om ett avsnitt så trycker du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Flytta till.
 3. Tryck på ett projekt för att flytta ditt avsnitt dit.
 1. Till höger om ett avsnitt så trycker du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Flytta till....
 3. Tryck på ett projekt för att flytta ditt avsnitt dit.

När du flyttar ett avsnitt till ett annat projekt, så kommer alla uppgifter i avsnittet att flyttas till det projektet.

Duplicera ett avsnitt

Duplicera ett avsnitt - och alla dess uppgifter - genom att klicka på ikonen med tre punkter till höger om avsnittsnamnet och välja Duplicera.

Arkivera ett avsnitt

Du kan arkivera ett avsnitt i projektet när som helst. Uppgifter som ligger i ett arkiverat avsnitt kommer att markeras som slutförda.

 1. Till höger om ett avsnitt så klickar du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Arkivera avsnitt.
 3. Klicka på Arkivera för att bekräfta.

Klicka på Visa längst upp till höger för att se det arkiverade avsnittet och slå på Slutförda uppgifter. De arkiverade avsnitten kommer att bli gråmarkerade och uppgifterna i de avsnitten kommer att visas som slutförda.

Om du vill återställa ett arkiverat avsnitt så klickar du på ikonen med tre punkter till höger och väljer Ta ut avsnitt från arkivet. Uppgifterna i avsnittet kommer att förbli slutförda.
 1. Tryck på ikonen med tre punkter till höger om ett avsnitt.
 2. Välj Arkivera avsnitt.
 3. Tryck på Arkivera för att bekräfta.

Klicka på ikonen med tre punkter längst upp till höger i projektet för att se det arkiverade avsnittet och tryck på Visa slutförda uppgifter. De arkiverade avsnitten kommer att bli gråmarkerade och uppgifterna i de avsnitten kommer att visas som slutförda.

Om du vill återställa ett arkiverat avsnitt så trycker du på ikonen med tre punkter till höger och väljer Flytta ut avsnitt ur arkiv. Uppgifterna i avsnittet kommer att förbli slutförda.
 1. Tryck på ikonen med tre punkter till höger om ett avsnitt.
 2. Välj Arkivera avsnitt.
 3. Tryck på Arkivera för att bekräfta.

Klicka på Visa längst upp till höger för att se det arkiverade avsnittet och tryck på Slutförda uppgifter. De arkiverade avsnitten kommer att bli gråmarkerade och uppgifterna i de avsnitten kommer att visas som slutförda.

Om du vill återställa ett arkiverat avsnitt så trycker du på ikonen med tre punkter till höger och väljer Ta ut avsnitt från arkivet. Uppgifterna i avsnittet kommer att förbli slutförda.

Radera ett avsnitt

Radera ett avsnitt permanent om du inte behöver gå tillbaka till det och dess uppgifter.

När du raderar ett avsnitt så kommer det att radera alla dess aktiva och slutförda uppgifter. Importera en säkerhetskopia för att återställa ett raderat avsnitt.

För att radera ett avsnitt men behålla dess uppgifter så kan du markera uppgifterna och trycka på ikonen Flytta till... för att flytta dem till ett annat avsnitt eller projekt.

 1. Till höger om ett avsnitt så klickar du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Radera avsnitt.
 3. Klicka på Radera för att bekräfta.
 1. Tryck på ikonen med tre punkter till höger om ett avsnitt.
 2. Välj Radera avsnitt.
 3. Tryck på Radera för att bekräfta.
 1. Tryck på ikonen med tre punkter till höger om ett avsnitt.
 2. Välj Radera avsnitt.
 3. Tryck på Radera för att bekräfta.

Vanliga frågor

Vad är avsnittsgränsen för ett projekt?

Du kan skapa upp till 20 avsnitt per projekt.

Kan man lägga till etiketter, förfallotider eller kommentarer i sina avsnitt?

Nej, dessa detaljer kan endast läggas till i uppgifter.

Kan man tilldela någon annan ett avsnitt?

Nej, avsnitt kan inte tilldelas andra användare.

Kan man slutföra ett avsnitt?

Nej, man kan endast arkivera ett avsnitt. För att få karma för aktiva uppgifter i avsnittet, så måste man först slutföra uppgifterna.

Kan man arkivera individuella uppgifter?

Nej, man kan endast arkivera avsnitt och projekt. Istället kan du antingen slutföra eller radera individuella uppgifter.

Kan jag arkivera mitt avsnitt utan att automatiskt arkivera och slutföra mina aktiva uppgifter?

Nej, om du vill arkivera ditt avsnitt men behålla de aktiva uppgifterna, så måste du flytta ut dem ur avsnittet. Detta gör du enklast genom att markera flera uppgifter samtidigt och sedan välja vilket avsnitt eller projekt som du vill flytta dem till.

Kan man använda specialtecken när man skapar ett avsnitt?

Ja, specialtecken såsom # " ( ) | & ! _ - or , stöds.