Loading the new Help Center

Introduktion till avsnitt

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Det är alltid enklare att ta sig an större projekt, om man delar upp dem i lätthanterliga bitar, med hjälp av Todoists avsnitt.

ios_section.png

Samordna dina projekt med avsnitt, för att gruppera ihop dina uppgifter och få bättre överblick på vad som behöver göras. Lägg till avsnitt i dina projekt och dra relevanta uppgifter till avsnitten där de hör hemma, så blir det mycket enklare att komma framåt (istället för att bli överväldigad av en enda lång lista).

Lägg till ett avsnitt i ditt projekt

 1. Längst upp till höger i ett projekt så klickar du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Lägg till avsnitt.
 3. Skriv in namnet på ditt avsnitt och klicka på Lägg till avsnitt.
Skapa ett avsnitt rakt ovanför eller under ett befintligt avsnitt, genom att hålla muspekaren mellan två avsnitt och klicka på linjen som visas, med namnet Lägg till avsnitt.
  1. Längst upp till höger i ett projekt så trycker du på ikonen med tre punkter.
  2. Välj Lägg till avsnitt.
  3. Skriv in namnet på ditt avsnitt och tryck på skickaikonen.
Om du använder en Android-enhet, så kan du även använda den Dynamiska tilläggningsknappen för att lägga till ett nytt avsnitt i ditt projekt.
  1. Längst upp till höger i ett projekt så trycker du på ikonen med tre punkter.
  2. Välj Lägg till avsnitt.
  3. Skriv in namnet på ditt avsnitt och tryck på skickaikonen.
Om du använder en iOS-enhet, så kan du även använda den Dynamiska tilläggningsknappen för att lägga till ett nytt avsnitt i ditt projekt.
När du lägger till ett avsnitt, så kan du inte använda / " ( ) | & ! , i avsnittsnamnet. De enda specialtecken som är tillåtna i avsnittsnamn är . _ och -.

Lägg till uppgifter i ett avsnitt

Håll ordning i dina projekt genom att lägga till uppgifter i avsnitt.

Lägg till en ny uppgift i ett avsnitt

Du kan lägga till en ny uppgift i ett avsnitt på fyra sätt:

 • Skapa uppgiften var som helst i projektet. Sedan drar och släpper du uppgiften under avsnittet (se till att avsnittet är öppnat innan du drar dit uppgiften).
 • Öppna avsnittet som du vill lägga den nya uppgiften i och klicka sedan på Lägg till uppgift.
 • Om du redan är i projektet med avsnittet som du vill lägga uppgiften i, så skriver du / följt av avsnittsnamnet (till exempel, /Möten). Om du inte är i projektet med avsnittet som du vill lägga uppgiften i, så skriver du # följt av projektnamnet och sedan / följt av avsnittsnamnet (till exempel, #Jobb /Möten).
 • Klicka på uppgiften för att öppna uppgiftsvyn. Sedan använder du antingen projektikonen eller skriver /Avsnittsnamn direkt efter uppgiftsnamnet, för att lägga till uppgiften i ett avsnitt.

Lägg till en befintlig uppgift i ett avsnitt

Du kan lägga till en befintlig uppgift i ett avsnitt på två sätt:

 1. Dra och släpp uppgiften i det expanderade avsnittet.
 2. Klicka på uppgiften för att öppna uppgiftsvyn. Sedan använder du antingen projektikonen eller skriver /Avsnittsnamn direkt efter uppgiftsnamnet, för att lägga till uppgiften i ett avsnitt.
Det går inte att dra och släppa uppgifter till minimerade avsnitt. Däremot kommer vi att stödja detta i en framtida uppdatering.

Om uppgiften inte ligger i samma projekt som avsnittet:

 1. Klicka på uppgiften för att öppna uppgiftsvyn.
 2. Klicka på projektikonen för att välja ett nytt projekt och avsnitt.
 3. Du kan även tilldela ett nytt projekt och avsnitt genom att redigera uppgiftsnamnet och skriva # följt av projektnamnet och sedan / följt av avsnittsnamnet (till exempel, #Jobb /Möten).
Flytta flera uppgifter samtidigt till ett avsnitt genom att markera flera uppgifter på en gång.

Lägg till en ny uppgift i ett avsnitt

I anslagsvyn:

 1. Tryck på + Lägg till uppgift.
 2. Skriv in namnet på din uppgift och lägg till valfria detaljer.
 3. Tryck på skickaikonen för att skapa din uppgift.
 4. När du skapar din uppgift, så kan du också specificera ett avsnitt genom att skriva / följt av avsnittsnamnet (till exempel /Möten). Om du inte är i projektet som avsnittet hör till, så kan du behöva skriva # följt av projektnamnet, innan du lägger till avsnittet (till exempel, #Jobb /Möten).

I listvyn:

 1. Dra och släpp den Dynamiska tilläggningsknappen till den plats där du vill skapa din nya uppgift.
 2. Skriv in namnet på din uppgift och lägg till valfria detaljer.
 3. Tryck på skickaikonen för att skapa din uppgift.

Lägg till en befintlig uppgift i ett avsnitt

 1. Tryck på uppgiften för att öppna uppgiftsvyn.
 2. Efter uppgiftsnamnet så skriver du / följt av avsnittsnamnet (till exempel /Möten). Om du även vill flytta uppgiften till ett annat projekt, så skriver du # följt av projektnamnet, innan du lägger till avsnittet (till exempel, #Jobb /Möten).
 3. Tryck på skickaikonen för att spara din uppgift.
 4. Alternativt, om uppgiften redan ligger i projektet som innehåller avsnittet som du vill lägga uppgiften i, så kan du hålla in på uppgiften och dra och släppa den i avsnittet.

Lägg till en ny uppgift i ett avsnitt

I anslagsvyn:

 1. Tryck på + Lägg till uppgift.
 2. Skriv in namnet på din uppgift och lägg till valfria detaljer.
 3. Tryck på skickaikonen för att skapa din uppgift.
 4. När du skapar din uppgift, så kan du också specificera ett avsnitt genom att skriva / följt av avsnittsnamnet (till exempel /Möten). Om du inte är i projektet som avsnittet hör till, så kan du behöva skriva # följt av projektnamnet, innan du lägger till avsnittet (till exempel, #Jobb /Möten).

I listvyn:

 1. Dra och släpp den Dynamiska tilläggningsknappen till den plats där du vill skapa din nya uppgift.
 2. Skriv in namnet på din uppgift och lägg till valfria detaljer.
 3. Tryck på skickaikonen för att skapa din uppgift.

Lägg till en befintlig uppgift i ett avsnitt

 1. Tryck på uppgiften för att öppna uppgiftsvyn.
 2. Tryck på uppgiftsnamnet.
 3. Efter uppgiftsnamnet så skriver du / följt av avsnittsnamnet (till exempel /Möten). Om du även vill flytta uppgiften till ett annat projekt, så skriver du # följt av projektnamnet, innan du lägger till avsnittet (till exempel, #Jobb /Möten).
 4. Tryck på Spara.
 5. Alternativt, om uppgiften redan ligger i projektet som innehåller avsnittet som du vill lägga uppgiften i, så kan du hålla in på uppgiften och dra och släppa den i avsnittet.

Flytta uppgifter mellan avsnitt

Du kan dra och släppa uppgifter mellan avsnitt när sortering har aktiverats i din vy. Om du däremot grupperar uppgifterna i vyn, så kommer du inte att kunna flytta dem mellan olika grupper.

Döp om ett avsnitt

Om du använder Todoist på en dator - eller i en webbläsare på en mobil enhet - så kan snabbt och enkelt ändra avsnittsnamnet genom att öppna projektet som avsnittet ligger i och sedan klicka/trycka på avsnittsnamnet.
 1. Klicka på avsnittsnamnet.
 2. Skriv in det nya avsnittsnamnet.
 3. Klicka på Spara.
 1. Klicka på avsnittsnamnet.
 2. Skriv in det nya avsnittsnamnet.
 3. Klicka på Spara.
 1. Till höger om ett avsnitt så trycker du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Döp om avsnitt.
 3. Skriv in det nya avsnittsnamnet.
 4. Tryck på skickaikonen för att spara ändringarna.
 1. Till höger om ett avsnitt så trycker du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Döp om avsnitt.
 3. Skriv in det nya avsnittsnamnet.
 4. Tryck på skickaikonen för att spara ändringarna.

Flytta ett avsnitt

Vill du att ditt avsnitt ska vara listat på ett annat ställe i ditt projekt? Då är det bara att ändra ordningen:

Flytta ett avsnitt inom samma projekt

Dra avsnittet till den nya platsen och släpp.

 1. Håll ned länge på ett avsnitt.
 2. I listvyn drar du den till sitt nya ställe och släpper. I anslagsvyn flyttar du om avsnitt som du behöver.
 1. Håll ned länge på ett avsnitt.
 2. Dra det till den nya platsen och släpp.

Detta finns endast tillgängligt i listvyn.

Flytta ett avsnitt till annat projekt

Lade du till ett avsnitt i fel projekt eller behöver du ha det på ett annat ställe? Då är det bara att flytta på det:

 1. Till höger om ett avsnitt så klickar du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Flytta till....
 3. Klicka på ett projekt för att flytta ditt avsnitt dit.
 1. Till höger om ett avsnitt så trycker du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Flytta till....
 3. Tryck på ett projekt för att flytta ditt avsnitt dit.
 1. Till höger om ett avsnitt så trycker du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Flytta till.
 3. Tryck på ett projekt för att flytta ditt avsnitt dit.

Duplicera avsnitt

Du kan duplicera ett avsnitt - och alla dess uppgifter - genom att klicka på ikonen med tre punkter till höger om avsnittsnamnet och välja Duplicera avsnitt.

Arkivera eller radera avsnitt

Det är bara att arkivera eller radera avsnitt om du inte längre behöver dem. Arkivera ett avsnitt så att det försvinner från din projektvy, samtidigt som du senare kan hänvisa tillbaka till det och dess slutförda uppgifter. Radera ett avsnitt permanent om du inte behöver hänvisa till det eller dess uppgifter vid något senare tillfälle.

När du har slutfört alla uppgifter i ett avsnitt, så kan du arkivera det för att få undan det. Du kan även radera ett avsnitt när som helst.

Arkivera ett avsnitt

Arkivera ditt avsnitt med alla dess uppgifter. Du kan alltid titta på det och återställa det senare.

 1. Till höger om ett avsnitt så klickar du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Arkivera avsnitt.
 3. Klicka på Arkivera för att bekräfta.
För att se arkiverade avsnitt eller ta ut dem från arkivet, så klickar du på ikonen med tre punkter längst upp till höger om projektet och väljer Visa slutförda uppgifter i menyn. Det arkiverade avsnittet kommer att vara gråmarkerat och arkiverade uppgifter visas som slutförda. För att ta ut avsnittet från arkivet, så klickar du på ikonen med tre punkter till höger om avsnittet och väljer Ta ut avsnitt från arkivet.
 1. Till höger om ett avsnitt så trycker du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Arkivera avsnitt.
 3. Tryck på Arkivera för att bekräfta.
För att se arkiverade avsnitt eller ta ut dem från arkivet, så trycker du på ikonen med tre punkter längst upp till höger om projektet och väljer Visa slutförda uppgifter i menyn. Det arkiverade avsnittet kommer att vara gråmarkerat och arkiverade uppgifter visas som slutförda. För att ta ut avsnittet från arkivet, så trycker du på ikonen med tre punkter till höger om avsnittet och väljer Ta ut avsnitt från arkivet.
 1. Till höger om ett avsnitt så trycker du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Arkivera avsnitt.
 3. Tryck på Arkivera för att bekräfta.
För att se arkiverade avsnitt eller ta ut dem från arkivet, så trycker du på ikonen med tre punkter längst upp till höger om projektet och väljer Visa slutförda uppgifter i menyn. Det arkiverade avsnittet kommer att vara gråmarkerat och arkiverade uppgifter visas som slutförda. För att ta ut avsnittet från arkivet, så trycker du på ikonen med tre punkter till höger om avsnittet och väljer Ta ut avsnitt från arkivet.

Radera ett avsnitt

Har du skapat ett avsnitt som du inte behöver? Radera det, bara.

Om du raderar ett avsnitt, så raderar du även alla dess aktiva och slutförda uppgifter.
 1. Till höger om ett avsnitt så klickar du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Radera avsnitt.
 3. Klicka på Radera för att bekräfta.
 1. Till höger om ett avsnitt så trycker du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Radera avsnitt.
 3. Tryck på Radera för att bekräfta.
 1. Till höger om ett avsnitt så trycker du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Radera avsnitt.
 3. Tryck på Radera för att bekräfta.

Vanliga frågor

Vad är avsnittsgränsen för ett projekt?

Du kan skapa upp till 20 avsnitt per projekt.

Vad händer när man flyttar ett avsnitt till ett annat projekt?

När du flyttar ett avsnitt till ett annat projekt, så kommer alla dess uppgifter att flyttas med.

Kan man lägga till etiketter, förfallotider eller kommentarer i sina avsnitt?

Nej, dessa detaljer kan endast läggas till i uppgifter.

Kan man tilldela en annan användare ett avsnitt?

Nej, avsnitt kan inte tilldelas andra användare.

Kan man se slutförda uppgifter i ett avsnitt?

Absolut. När du tittar på dina slutförda uppgifter, så kan du se vilka uppgifter som har slutförts i ett avsnitt.

När man ändrar status till ej slutförd på en uppgift, kommer den att ligga kvar i sitt avsnitt då?

Ja, uppgifter kommer alltid att stanna i det avsnittet som de slutfördes i. Man kan bara flytta en uppgift till ett annat avsnitt genom att först ändra status till ej slutförd och sedan flytta den.

Kan man slutföra ett avsnitt?

Nej, man kan endast arkivera ett avsnitt. För att få karma för aktiva uppgifter i avsnittet, så måste man först slutföra uppgifterna.

Jag råkade av misstag radera ett avsnitt och alla dess uppgifter. Hur får jag tillbaka dem?

Enda sättet att återställa ett raderat avsnitt är genom att importera en säkerhetskopia.

Dina data säkerhetskopieras automatiskt varje dag som du gör ändringar i Todoist, så snart du har en aktiv prenumeration på Todoist Pro eller Todoist Business. Säkerhetskopior skapas automatiskt varje dag och överensstämmer med de senaste 21 dagarna.

Kan man radera sitt avsnitt utan att dess uppgifter också raderas?

Nej, om du vill radera ditt avsnitt men behålla uppgifterna, så måste du flytta ut dem ur avsnittet. Detta gör du enklast genom att markera flera uppgifter samtidigt och sedan välja vilket avsnitt eller projekt som du vill flytta dem till.

Kan man arkivera individuella uppgifter?

Nej, man kan endast arkivera avsnitt och projekt. Istället kan du antingen slutföra eller radera individuella uppgifter.