Loading the new Help Center

Hur man använder anslagsvyn

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Anslagstavlor är ett kraftfullt nytt sätt att ordna upp och visualisera dina projekt i Todoist. Anslagstavlor ger en enkel översikt av dina projekt, allt ifrån veckomatsedlar till femåriga affärsplaner, så att du kan göra framsteg från start till mål.

Du kan enkelt dra och släppa uppgifter där du vill ha dem, samt lägga till och flytta om avsnitt som du vill, för att få den perfekta översikten av jobbet som ska göras.

Social_-_Web_Drag.gif

Varje avsnitt i ett projekt visas i en separat spalt och uppgifterna visas som brickor. Uppgifter som inte hör till något avsnitt visas i första spalten under rubriken "Inget avsnitt".

Få en snabb genomgång av hur anslagstavlor funkar:

macOS___Windows___Device_Full.png
Android___Device_Full.png
iOS___Device_Full.png

Du kan enkelt byta mellan en anslagstavla och en vanlig lista. Såhär gör du:

Hur man aktiverar anslagsvyn

 1. I vänstermenyn öppnar du valfritt projekt, Idag eller Kommande.
 2. Klicka på Visa längst upp till höger.
 3. Klicka på Layout.
 4. Välj Anslagstavla.
 5. När man skapar/redigerar ett projekt, så kan man aktivera anslagsvyn direkt, genom att välja Anslagstavla under alternativet Visa
Du kan även använda kortkommandot Shift + v för att snabbväxla mellan anslagstavla och lista.
 1. Dra applisten nedifrån och uppåt på din skärm. Detta kommer att öppna menyn.
 2. Öppna valfritt projekt eller Idag.
 3. Tryck på de tre punkterna längst upp till höger.
 4. Tryck på Visa.
 5. Tryck på Layout.
 6. Välj Anslagstavla.
 7. Tryck på Spara.
 8. När man skapar/redigerar ett projekt, så kan man aktivera anslagsvyn direkt, genom att välja Anslagstavla under Se som-alternativet.
Anslagstavlor finns för närvarande inte tillgängliga i Kommande-vyn på Android.
 1. Öppna valfritt projekt eller Idag.
 2. Tryck på de tre punkterna längst upp till höger.
 3. Tryck på Vy
 4. Tryck på Layout.
 5. Välj Anslagstavla.
 6. När man skapar/redigerar ett projekt, så kan man aktivera anslagsvyn direkt, genom att välja Anslagstavla under Se som-alternativet.
Anslagstavlor finns för närvarande inte tillgängliga i Kommande-vyn på iOS.

Hur man inaktiverar anslagsvyn

 1. Öppna valfritt projekt eller Idag i vänstermenyn.
 2. Klicka på visaikonen längst upp till höger.
 3. Klicka på Se som.
 4. Välj Lista.
 1. Dra applisten nedifrån och uppåt på din skärm. Detta kommer att öppna menyn.
 2. Öppna projektet.
 3. Tryck på de tre punkterna längst upp till höger.
 4. Tryck på visaikonen.
 5. Tryck på Se som.
 6. Välj Lista.
 7. Tryck på Spara.
 1. Öppna projektet i vänstermenyn.
 2. Tryck på de tre punkterna längst upp till höger.
 3. Tryck på  visaikonen.
 4. Välj Lista.
 5. Tryck på Klar.

Hur man skapar ett nytt avsnitt i anslagsvyn

 1. Skrolla igenom dina befintliga avsnitt, ut till högerkanten och klicka på Lägg till avsnitt, eller tryck bara på s-tangenten för att lägga till ett nytt avsnitt på slutet. Alternativt så kan du hålla muspekaren mellan två befintliga avsnitt och klicka på Lägg till avsnitt för att lägga till ett nytt avsnitt på den platsen.
 2. Skriv in ditt avsnittsnamn.
 3. Klicka på Lägg till avsnitt eller tryck Enter för att spara.
 1. Svep igenom dina befintliga avsnitt, längst ut till höger.
 2. Tryck på Lägg till avsnitt längst upp. Alternativt så kan du trycka på ikonen med tre punkter längst upp till höger och välja Lägg till avsnitt.
 3. Skriv in ditt avsnittsnamn.
 4. Tryck på skickaknappen för att spara.
 1. Svep igenom dina befintliga avsnitt, längst ut till höger.
 2. Tryck på Lägg till avsnitt längst upp. Alternativt så kan du trycka på ikonen med tre punkter längst upp till höger och välja Lägg till avsnitt.
 3. Skriv in ditt avsnittsnamn.
 4. Tryck på skickaknappen för att spara.

Hur man ändrar ordning på avsnitt i anslagsvyn

 1. Håll muspekaren över ett avsnittsnamn.
 2. Dra ditt avsnitt och släpp det på en ny plats i projektet.
 1. Tryck på ikonen med tre punkter bredvid avsnittsnamnet och välja Ändra ordning på avsnitt.
 2. Dra dina avsnitt och släpp dem i den ordning du vill ha. Ändringen utförs på en gång.
 1. Tryck på ikonen med tre punkter bredvid avsnittsnamnet och välja Ändra ordning på avsnitt.
 2. Dra dina avsnitt och släpp dem i den ordning du vill ha.
 3. Tryck på Spara längst upp till höger, för att spara dina ändringar.

Hur man skapar uppgifter i anslagsvyn

 1. Klicka på + Lägg till uppgift i avsnittet där du vill ha din uppgift, eller använd Snabbtilläggning genom att klicka på plustecknet (+) längst upp till höger. Alternativt så kan du trycka på a-tangenten för att lägga till en ny uppgift i den första tillgängliga spalten.
 2. Skriv ditt uppgiftsnamn och applicera valfria parametrar (t.ex. förfallodatum, prioritet, etikett etc.). Du kan även använda ett snedstreck (/) för att lägga till en uppgift i ett specifikt avsnitt var som helst ifrån.
 3. Klicka på Lägg till uppgift för att spara din nya uppgift.
 1. Tryck på + Lägg till uppgift i avsnittet där du vill ha din uppgift. Alternativt så kan du dra + Lägg till uppgift-knappen till valfri plats mellan två befintliga avsnitt för att lägga till en ny uppgift där.
 2. Skriv ditt uppgiftsnamn och applicera valfria parametrar (t.ex. förfallodatum, prioritet, etikett etc.). Du kan även använda ett snedstreck (/) för att lägga till en uppgift i ett specifikt avsnitt var som helst ifrån.
 3. Tryck på skickaknappen för att spara din nya uppgift.
 1. Tryck på + Lägg till uppgift i avsnittet där du vill ha din uppgift. Alternativt så kan du dra + Lägg till uppgift-knappen till valfri plats mellan två befintliga avsnitt för att lägga till en ny uppgift där.
 2. Skriv ditt uppgiftsnamn och applicera valfria parametrar (t.ex. förfallodatum, prioritet, etikett etc.). Du kan även använda ett snedstreck (/) för att lägga till en uppgift i ett specifikt avsnitt var som helst ifrån.
 3. Tryck på skickaknappen för att spara din nya uppgift.
Du kan lätt flytta om ditt arbete genom att dra uppgifter och släppa dem mellan två avsnitt.
Social_-_Web_Drag.gif
Social_-_Android_Drag_Task.gif
Social-iOS-Drag-Task.gif
🏃‍♀️ Rivstarta ditt nästa projekt med anslagsmallar som kan hjälpa dig att skriva en bok, hantera sociala medier, utveckla en app, med mera.

Vanliga frågor

Kan man applicera anslagsvyn på sina filter?

Anslagsvyn finns för närvarande inte tillgänglig för filter.

När jag byter vy, ändras det även för mina teammedlemmar i ett delat projekt?

Ja, den valda vyn kommer att synkas mellan projektmedlemmar. Om någon byter till en annan vy, så kommer det att bytas för alla andra i projektet.

När jag flyttar om uppgifter, synkas det även för andra samarbetspartner?

Ja, alla ändringar som du gör i anslagsvyn synkas mellan alla projektmedlemmar precis som i den vanliga listvyn.

Hur ändrar man ordning på underuppgifter i anslagsvyn?

För närvarande så går det inte att ändra ordning på underuppgifter direkt ifrån anslagsvyn. Vi hoppas att kunna införa det alternativet vid ett senare tillfälle. Tills dess så kan du trycka/klicka på en uppgift för att öppna uppgiftsvyn och sedan ändra ordning på underuppgifterna därifrån.

Kan man komma åt slutförda uppgifter från anslagsvyn?

Ja, du kan se slutförda uppgifter på samma sätt som du når dem i listvyn.

Kan man markera multipla uppgifter i anslagsvyn?

Ja, det går att markera flera uppgifter samtidigt i anslagsvyn på alla plattformar.

Kan man skriva ut så att det ser ut som i anslagsvyn?

Det går inte för närvarande. När du skriver ut från anslagsvyn, så kommer ditt projekt automatiskt att återges som en lista. Vi kanske kommer att införa en utskriftslayout för anslagstavlor i framtiden.