Loading the new Help Center

Varför funkar inte mitt lösenord?

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

För att kunna förbättra säkerheten för våra användares Todoist-kontonm så har vi nyligen introducerat en säkerhetsåtgärd när man loggar in. Den innebär en motkontroll av e-postadresser och lösenord på HIBP-databasen (https://haveibeenpwned.com/).

HIBP (förkortning av "Have I been pwned" - "Har jag blivit ägd") är en databas som spårar alla publikt erkända dataintrång. Om en användares e-postadress och/eller lösenord återfinns i ett av dessa intrång, så anser vi att dess åtkomst är osäker.

Om e-postadressen som är länkad till ditt Todoist-konto är listad på https://haveibeenpwned.com/, samt om du också har ett svagt lösenord som är listat på https://haveibeenpwned.com/Passwords, så kommer du inte längre att kunna logga in på ditt Todoist-konto. Du kan kontrollera om dina inloggningsuppgifter har blivit utsatta genom att gå till länkarna här ovan.

För att återfå åtkomst till ditt konto, så behöver du byta ditt lösenord till ett som är väldigt svårt att gissa. För att återställa ditt lösenord så kan du gå till https://todoist.com/Users/forgotPassword.

Vi rekommenderar att du skapar ett lösenordsom har skapats med hjälp av en stark lösenordsgenerator.