Vanliga frågor & felsökning

Ta en djupdykning i detaljerna med din Todoistanvändning.

Kontouppgifter Se alla

Betalningar Se alla

Uppgifter Se alla

Projekt Se alla

Etiketter

Filter

Kommentarer & filuppladdningar

Karma

E-post & webbinsticksprogram

Samarbeta

Todoist Business

Funktioner endast för Android

Funktioner endast för iOS Se alla

Andra funktioner Se alla

Integrationer Se alla

Vanliga frågor & felsökning Se alla