Loading the new Help Center

Pomodoro ile Todoist

Şunlar için mevcut:
Ücretsiz
Premium
Business

Francesco Cirillo tarafından 1980'lerin sonlarında geliştirilen Pomodoro Tekniği, zamanlayıcı kullanarak 25 dakikalık bölümlerden oluşan çalışma süresini 5 dakikalık molalarla ayırma mantığına dayanır. (Bu molaların her biri, domates şeklindeki mutfak zamanlayıcısından esinlenerek "pomodoro" olarak adlandırılmıştır).

Depara kalkıp dört turu tamamladıktan sonra daha uzun bir mola yap (15-30 dk.) ve bir sonraki depar için enerji topla. Daha fazlasını öğren...

Todoist'de bir Pomodoro iş akışı nasıl oluşturulur?

  1. Todoist'de "Pomodoro" isimli bir proje oluştur ve bu projede 8-10 adet tekrar eden Pomodorolar yarat (1. Pomodoro, 2. Pomodoro, 3. Pomodoro, vb.)
  2. Bugün görünümü içinde, günlük görevlerinin her birini Pomodoroların altında düzenle. Görevleri ne kadar sürede tamamlayabileceğini hesapla. Eğer bir görev 30 dakikadan fazla sürecekse, o görevi daha küçük alt-görevlere böl.
  3. Pomodoro üzerinde çalışmaya başladığında, bir zamanlayıcı ayarla (bu süre genellikle 25 dakikadır). Her bir pomodoroyu tamamladığında, onu tamamlandı olarak işaretle ve kısa bir mola ver (3-5 dk). Dört pomodoro tamamladığında, daha uzun bir mola ver (15-30 dk) ve bir sonraki seansın için dinlen.

Pomodoro'ya uygun olan ve Todoist'e entegre edilebilen zaman yönetimi uygulamalarından herhangi birini kullanabilirsin:

Bu makale yardımcı oldu mu?

319 kişi içerisinden 264 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü