Gmail uzantısında oluşturulan görevler farklı bir Gmail hesabı açar

Şunlar için mevcut:
Ücretsiz
Premium
Business

Todoist Gmail uzantısını kullanarak görev eklediğinde, görev eklediğin e-postanın URL'si ile birlikte kaydedilir. Eğer mevcut durumda birden fazla Gmail hesabına giriş yaptıysan, Google bir e-postanın hangi hesapla ilişkili olduğunu tanımlamak için URL'lere bir numara ekleyecektir.

Numara basitçe, bu hesaplara giriş yaptığın sırayı yansıtır. Giriş yaptığın ilk hesap "0", ikinci hesap ise "1" olur ve böyle devam eder. İşte şöyle:

Eğer kişisel, ve bağımsız Gmail hesaplarına bu sırayla giriş yaparsan, temsil eden bağlantıları şu şekilde gözükür:

(Her bir URL'nin sonundaki numaraya dikkat et.)

Eğer tüm bu Gmail hesaplarına tekrar fakat farklı bir sırayla giriş yaparsan, numaralar başka hesaplarla ilişkilendirilir. Örneğin:

Giriş sırasını değiştirmeden önce, https://mail.google.com/mail/u/0/#starred/158bf0e7285ae8ad bağlantısı kişisel hesap altındaki bir e-postaya işaret ederdi.

Giriş sırasını değiştirdikten sonra, artık hesabına işaret edecek. Bağlantı farklı bir Gmail hesabı açtığından, e-posta artık erişilemez.

Bağlantıların tekrar çalışması için, Gmail hesaplarına, o e-postaları görev olarak yüklerken kullandığın giriş sırasıyla tekrar giriş yapman gerekir.